RẰM THÁNG GIÊNG

Mưa phùn trăng ẩn trời sương
Thoảng hương hoa bưởi ngoài vườn trước sân
Chong đèn rót chén nghênh xuân  
Rét non giam mộng mấy vần thơ xưa.

Nguyễn Khôi 
(Quê Bắc Ninh 25/2/2024 - NK)

 


                                   💚

 Họa Thơ Nguyên Khôi

Sáng rồi trời nhạt dần sương
Đêm Nguyên Tiêu hết, ra vườn quét sân
Một nhát chổi, một vuông Xuân
Câu thơ hạ bút gặp vần cũng
xưa...

Huệ Thu