Tứ Tuyệt 
💚


"Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" (*)
Nguyễn Xuân Sanh nói mới hôm qua !
Thời gian ai đuổi ra sông biển ?
Non Nước trông về xa quá xa...

Huệthu


(*) “Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà”
( thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh, nhóm “Xuân Thu nhã tập”,
chủ trương lối thơ tượng trưng) Song, hình như đấy
lại là một câu thơ lộng lẫy nhất của ông, miêu tả
độc đáo về biến thiên mùa trong trời đất Việt.