Tứ Tuyệt

T
rời không còn bão, hết mưa rơi,
Muốn vói tay ôm cái mặt trời
Muốn khóc một lần cho hết tủi
Hết Buồn.  Hết Nhớ. Việt Nam ơi!

Huệthu
02 22 2024
💛