KỂ NHÀ VĂN FRANZ KAFKA có gặp một cô bé con trong khu công viên nơi ông đi tản bộ mỗi ngày. Cô bé con đang khóc. Cô bé tiều tụy buồn bã vì đánh mất con búp bế của mình.

Ông Kafka đề nghị giúp cô bé tìm con búp bế. Ông xếp đặt là hôm sau sẽ gặp cô bé ở cùng chỗ trong công viên.

Không tìm được con búp bế, ông viết ra một lá thư của con búp bế. Ông đọc cho cô bé nghe khi gặp lại:

“Xin đừng than khóc vì tôi, tôi đã lên đường đi ngắm nhìn thế giới. Tôi sẽ viết thư kể cho cô nghe những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của tôi.”

Đấy là khởi đầu của nhiều lá thư sau đó. Mỗi khi nhà văn gặp cô bé, ông lại đọc những lá thư mà ông viết cẩn thận về những chuyến phiêu lưu tưởng tượng của con búp bế yêu quí. Nhờ thế mà cô bé con khuây khỏa.

Khi những buổi gặp gỡ đi tới kết thúc, ông Kafka trao cho cô bé một con búp bế. Rõ rệt con búp bế này trông khác hẳn con búp bế mà cô bé đã mất. Một lá thư kèm theo giải thích: “Những chuyến du lịch đã làm cho tôi thay đổi.”

Nhiều năm sau, cô bé lớn lên, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ. Cô tìm thấy một lá thư dấu trong kẽ của con búp bế thay thế mà cô không để ý.
Tóm tắt, lá thư này nói rằng:

“Tất cả những gì ta yêu mến, đến một lúc nào đó ta sẽ mất. Nhưng cuối cùng, tình yêu mến cũng sẽ trở về với một hình dáng khác”.

-NBT - dịch “Kafka and the Doll, The Pervasiveness of Loss”

Share từ Facebook Nguyễn Bá Trạc☆☆☆☆☆


Kafka and the Doll: The Pervasiveness of Loss

Franz Kafka, the story goes, encountered a little girl in the park where he went walking daily. She was crying. She had lost her doll and was desolate.

Kafka offered to help her look for the doll and arranged to meet her the next day at the same spot. Unable to find the doll he composed a letter from the doll and read it to her when they met.

“Please do not mourn me, I have gone on a trip to see the world. I will write you of my adventures.” This was the beginning of many letters. When he and the little girl met he read her from these carefully composed letters the imagined adventures of the beloved doll. The little girl was comforted.
Advertisement

When the meetings came to an end Kafka presented her with a doll. She obviously looked different from the original doll. An attached letter explained: “my travels have changed me… “

Many years later, the grown girl found a letter stuffed into an unnoticed crevice in the cherished replacement doll. In summary, it said: “everything that you love, you will eventually lose, but in the end, love will return in a different form.”