Feb 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Khóc Thương Thầy Tuệ Sỹ
Huệ Thu * đăng lúc 02:02:25 AM, Nov 26, 2023 * Số lần xem: 140
Hình ảnh
#1
#2

 

 KHÓC THUƠNG THẦY
TUỆ SỸ
                   
( Thích Tuệ Sỹ )

 
              

T
hầy Tuệ Sỹ tám mươi năm, đã mất!
Suốt đời Thầy:  Đường của Phật, Thầy đi.
Lòng của Thầy là Lòng Phật Từ Bi
Đạo của Thầy: Hy Sinh cho Bá Tánh.
Thầy tám mươi rồi Thầy hết khỏe mạnh.
Thầy ra đi...Thầy đã biệt trần gian!

Nhớ thương Thầy xin đốt một nén nhang
Cầu Thầy đến cõi Niết Bàn thanh tịnh.  
Cầu Chúng Sinh trăm người Bách Tính
Sống yên hòa như Đạo của Thầy tu!

Kính chào Thầy lời chào Thiên Thu!
Được khóc thương Thầy như khóc thương Cha Mẹ!

Huệ Thu

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.