Ca khúc: EM BỖNG RA ĐI
            
Nhạc và lời: TÔN THẤT HUYẾN

                     Ta dừng lại nghìn năm chờ mãi
                Tiếng suối reo từ thuở tinh sương
                Em bỗng hiện giữa đời khô hạn
                Và bỗng đi như tia chớp se tim

                Em đã đi như chưa từng đến
                Để lại đây ngọt lịm môi hôn
                Ôi ngọt ngào em từ đây vỗ cánh.
                Thiên nga bay, đành khép lại

                vườn địa đàng; ...ngồi tịnh riêng thôi
                Ta nghe ta suối reo lạnh suối
                Suối theo sông về biển ngóng mưa nguồn
                Suối theo sông về biển nằm im

                TTH