Mar 22, 2023

Đường thi Việt Nam

Nàng Xuân/Năm Mão/Tuổi Mèo
Minh Thuý * đăng lúc 01:57:56 PM, Jan 25, 2023 * Số lần xem: 99
Hình ảnh
#1

 


  

 


Nàng Xuân
 
Xuân mãi ngàn năm chẳng có già
Xuân đàn khúc nhạc hợp hoà ca
Xuân vui nắng đẹp đùa ong bướm
Xuân thỏa trời hồng chiếu nụ hoa
Xuân tạo niềm tin cho khắp chốn
Xuân đem sức sống đến từng nhà
Xuân mong phước, thọ luôn đầy ắp
Xuân muốn công danh cứ tiến đà

                Minh Thúy Thành Nội
                  Tháng 1/22/ 2023
………………………………………………………….
 
Năm Mão
 
Mão đến bừng hoa trải lắm dòng
Mão cười chúc tụng việc thành công
Mão trao nắng ấm trồng cây quả
Mão gởi mưa xinh tưới ruộng đồng
Mão ngập niềm vui Đào vạn cánh
Mão đầy hạnh phúc Thọ ngàn bông
Mão gieo tất cả nguồn hy vọng
Mão tạo bình yên thỏa mọi lòng

        Minh Thúy Thành Nội
            Tháng 1/10/2023

Tuổi Mèo
 
Nhà tôi cũng có một anh mèo
Nghĩa mặn duyên nồng trói kết theo
Ngọt sẻ nồi rau khi gặp khó
Bùi chung bát gạo lúc lâm nghèo
Tâm lành giúp bạn dâng lòng hiến
Tánh thiện thương người tạo đức gieo
Quý Mão năm này vui giống tuổi
Mong cầu sức khỏe tốt hoài đeo

          Minh Thúy Thành Nội
            Tháng 1/20/2023
 
……………………………………………………………
 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.