Mar 22, 2023

Đường thi Việt Nam

Xuân Lữ Thứ
Tâm Minh Ngô Tằng Giao * đăng lúc 05:09:12 PM, Jan 21, 2023 * Số lần xem: 97
Hình ảnh
#1

 


  

 

Xuân Lữ Thứ

Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang
Lòng kẻ tha hương bỗng rộn ràng
Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ
Quê người dù thiếu bóng mai vàng
Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang
Thoang thoảng hương trầm khơi kỷ niệm
Vẳng chuông chùa cũ tiếng còn vang.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.