Dec 01, 2023

Tin tức

Phân Ưu
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 12:19:32 PM, Sep 28, 2022 * Số lần xem: 330
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
                                                   PHÂN ƯU

 

Được tin buồn:
Ông BÙi NGỌC KHÁNH

Bào huynh của Bác Sĩ Bùi Ngọc Tô vừa từ trần tại Virginia Hoa Kỳ

 

Thành thật chia buồn với Bác sĩ Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Bùi Ngọc Khánh sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 

Thành Kính Phân Ưu,

Trần Quốc Phiệt và Gia Đình


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.