Dec 06, 2022

Tin tức

Phân Ưu
Hàn Thiên Lương * đăng lúc 07:06:50 PM, Sep 27, 2022 * Số lần xem: 96
Hình ảnh
#1

 


  

 


 
       Phân Ưu

       Được tin Ông Bùi Ngọc Khánh bào
       huynh của Bác Sĩ Bùi Ngọc Tô vừa
       thất lộc tại Virginia , xin thành thật
       chia buồn cùng Bác Sĩ Bùi Ngọc Tô và
       Nữ Sĩ Huệ Thu
       Nguyện linh hồn của Ông sớm bình yên
       nơi cõi vĩnh hằng

       Thành Kính Chia Buồn

       Gia đình
       Hàn Thiên Lương 

 Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.