Dec 01, 2023

Tin tức

Phân Ưu cùng Bác Sĩ Bùi Ngọc Tô và Huệ Thu,
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 06:15:55 PM, Sep 27, 2022 * Số lần xem: 242
Hình ảnh
#1

 


  

 

Phân Ưu

Vừa nghe tin anh Bùi Ngọc Khánh, anh của Bác Sĩ Bùi Ngọc Tô mất tại Viginia,

Thành kính Chia Buồn cùng Bác Sĩ Bùi Ngọc Tô và Huệ Thu,

Cầu nguyện cho anh Bùi Ngọc Khánh siêu thăng tịnh độ.

Trần Vấn Lệ & Gia Đình ở Temple City, CA.
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.