Oct 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Thua bà già gân
Mai Phương * đăng lúc 10:52:29 AM, Aug 10, 2022 * Số lần xem: 76
Hình ảnh
#1

 


  

 

Thua bà già gân


Có bà tuổi đã tám hai
Còn thăm đông Á, ghé Đài, rộ tin.
Tựa vừa bị chạm nọc. Điên.
Sai ngay Tất Tiến, Lập Kiên võ mồm:
“Hễ qua là bắn hạ luôn
Chịu bao hậu quả khôn lường, nhớ cho”
Lõi đời, biết tỏng côn đồ
loại còn “non hột” thường to miệng gào.
Ghé Đài theo lịch cứ vào
Tự do, dân chủ bên nhau cất lời
Như nhằm đại lục trêu ngươi
Độc tài tức kể tới lòi mắt ra
Thấp cơ thua trí đàn bà
Phen này đại hội chắc là hết uy
Bà già gân của Hoa Kỳ
Nêu danh ắt hẳn Nancy đứng đầu
                             
Mai Phương 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.