Jun 01, 2023

Thơ xướng họa

Níu Ánh Dương/Chiều Hiu Hắt
Kim Oanh - Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 01:57:11 PM, Jul 20, 2022 * Số lần xem: 182
Níu Ánh Dương

Chạng vạng sầu lòng níu ánh dương
Niềm đau khắc khoải những vô thường
Trùng khơi vạn lý thân lưu lạc
Biệt xứ bạc ngàn khách viễn phương
Đất Mẹ ngạt ngào tình lúa mới
Quê cha đậm thấm mối tình vương
Một trời hy vọng còn đâu nữa
Chạng vạng sầu lòng níu ánh dương.
                                                
Kim Oanh
Chiều Hiu Hắt

Nghiêng chiều thoi thóp ánh tà dương
Núi đứng trơ vơ dáng khác thường
Sườn ướp lá vàng sầu viễn xứ
Đỉnh ươm mây trắng hận tha phương
Mây bay vẫn chở niềm nhung nhớ
Lá rụng còn mang nỗi vấn vương
Cố quốc chập chùng rừng điệp điệp
Thông già buồn bã... ngắm tà dương!!
           
Nguyễn Minh Thanh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.