Jun 29, 2022

Đường thi Việt Nam

Thu Vẫy/ Giữ Chặt
Minh Đạo * đăng lúc 11:30:14 AM, May 31, 2022 * Số lần xem: 61
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
THU VẪY
 
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi,
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…
 
 
GIỮ CHẶT
 
Giữ chặt mơ nhiều chắc khó khơi,
Lang thang khắp nẻo vướng tơ trời.
Duyên may thọ hết thì duyên rụng,
Nghiệp ác xua dần để nghiệp rơi.
Cứ mãi rong chơi cùng đoạn kiếp,
Càng đang quanh quẩn lỡ qua thời
Đường xuyên mấy khúc ta thầm ngẫm
Dở dở ương ương khổ chẳng rồi…
 
Minh Đạo (Kính đề) 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.