May 15, 2022

Đường thi Việt Nam

Kính Mừng Phật Đản
Minh Đạo * đăng lúc 11:28:56 AM, May 11, 2022 * Số lần xem: 30
Hình ảnh
#1

 


  

 

Kính Mừng Phật Đản (PL. 2566 – DL. 2022)

(Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh)

Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Mừng thay, kính lễ Phật ra đời
Ân dầy pháp độ như rừng thẳm
Nghĩa rộng kinh truyền ví biển khơi
Bởi đã hằng soi nào dụng trí…
Vì luôn mãi chiếu chẳng qua lời.
Quần sinh hưởng phúc cầu tâm Nhã
Ngẫm kỷ, duyên trần… chớ lại rơi…
 
Huyền linh pháp Phật tỏ bao trời
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Đại hỷ gieo từ luôn mãi thấm
Hoài minh độ chúng vẫn không rời
Nhân trần hưởng lộc càng duyên thắm
Cõi tạm nương Thầy chẳng phút ngơi (*)
Hãy hổ thân nầy… khi cát bụi
Đêm ngày sống trọn giữ đừng vơi.
 
Vạn cõi nhuần ân tỏ đức ngời
Trần gian hưởng lộc, phúc bao người
Tưng bừng pháp diệu bày muôn nẻo
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Tưởng mãi kinh huyền, tâm ác lụn
Nương dần trí Nhã , hạnh hiền cơi
Từ bi rộng trải, Cam Lồ thắm
Nguyện cả nhân quần …giữ nét tươi.
 
Nghìn thu Pháp Phật rõ không mời
Ngõ đạo từ bi, xót kẻ lười
Chỉnh lại đường sân tình mãi lắng
Càng thâu bước hiểm miệng luôn cười
Yên bình tuệ Nhã lần muôn lối
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Hãy nguyện nương Thầy vui nẻo sáng (*)
Ưu phiền chẳng vướng dạo vườn chơi.
 
Rõ đạo nguyền tu chớ nửa vời
Ngày đêm chẳng thối niệm bao thời
Rèn cho huệ sáng thì sân xả
Gắng giữ nhân hoà để hận lơi
Lỡ sẩy kinh Thầy… đau kiếp bạc(*)
Thường vun tuệ Nhã… vắng tâm hời
Nay mùa Phật Đản hoài ơn thấm
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi.
 
Mùa Phật Đản 2022
Minh Đạo  (Kính đề)
---------------
(*) 10 Danh hiệu của Đức Phật 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.