Dec 04, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Chùm thơ mới Hồ Chí Bửu
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 10:54:29 AM, Nov 22, 2021 * Số lần xem: 88
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Chùm thơ mới Hồ Chí Bửu

DI TẢN…

Ta chạy giặc - ừ - thì ta chạy giặc
Giặc cô vi – giặc đói – giặc hứa lèo
Thà ta chạy về quê mình lánh nạn
Còn hơn nằm ở lại – đói như heo..

MAN RỢ..

Tưởng theo chủ đi tìm vùng đất mới
Nào hay đâu đi nạp mạng tử thần
Trần Văn Thời hay hết thời. Có lẽ..
Vì hết thời gặp bác sĩ chuyên tu ?

Phán một tiếng – đem đập đầu trấn nước
Chủ FO – chúng mầy F1 đây rồi
Bởi quyết đoán nên tan tành sự nghiệp
Ám ảnh suốt đời cho một cuộc chơi

Ta tiễn chúng mầy về nơi hằng sống
Động vật cũng là như một sinh linh
Hãy nhớ vì sao chúng mầy đã chết
Tự diệt tự sinh đâu chỉ một mình

Ở nơi âm ty diêm vương có phán
Xin đừng cho con qua ngõ Nại Hà
Để con nhớ đường mà về báo mộng
Họ biết thế nào về nợ oan gia.. ?

NÓI VỚI BẠN THÂN…

Đeo mấy cái khoen giờ rớt mất
Mầy về hưu gương mặt xanh lè
Vậy mà tao tưởng còn ngon lắm
Nên gặp nàng tao cứ…be he…

NÓI VỚI ĐẦU GỐI…

Dịch chưa hết – dân còn đói khổ
Sống cầm hơi – chết chẳng được chôn
Bỗng xuất hiện một bà Canh Tuất
Thích chơi ngông thiên hạ điếng hồn

Trường vùng cao giúp dân đi học
Muốn học thì làm xiếc đu dây
Dân miền trung mỗi năm bão lụt
Tài sản tiêu trong nước từng ngày

Trời đã ban cho đời phú quý
Không sẻ chia dân tộc của mình
Ôm tiền tỷ đem cho ngoại quốc
Một việc làm cả nước đều khinh

Một lão tướng dân chơi xứ bắc
Thích chơi sang một phát lên đời
Ăn thịt bò dát vàng quá đắc
Nhìn dân nghèo uống nước cầm hơi

Thời mạt pháp ma vương xuất hiện
Sống vô thiên vô địa - bất cần
Thích chơi ngông – và điều tích thiện
Chẳng bao giờ đến được người dân…

MUỐI…

Muối lấy từ biển khơi
Muối pha ớt rắc vào miếng thịt bò dát vàng
Hay
Muối rắc vào vết thương của dân tộc tôi?
Những vết thương lở lói từ cái bao tử lép xẹp
Muối rắc vào cổ họng hàng nghìn trẻ thơ
vừa mất cha lẫn mẹ.
Muối rắc vào đôi mắt hàng nghìn linh hồn
bay phất phơ chưa được siêu thoát
Muối rắc vào hàng trăm lò thiêu nổ lách bách
như pháo hoa.
Và khốn nạn hơn
Muối lại rắc vào lòng tự trọng của một thứ dân
nhược tiểu.
Cuối cùng
Muối pha ớt đang rắc vào một lương tri
không hề biết xấu hổ.

hochibuu
11.11.21 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.