Dec 04, 2021

Đường thi Việt Nam

Vui Cùng
Minh Đạo * đăng lúc 09:22:08 AM, Nov 20, 2021 * Số lần xem: 48
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Vui Cùng

Liễu rủ mơ màng liếc Nguyệt Nga,
Vui cùng khoảng lặng khuất chiều sa…
Bên thềm gió lộng đùa hương thoảng,
Cạnh cửa màn đưa giỡn trúc ngà.
Dẫu biết trần duyên thường chỉ vậy,
Càng suy lẽ đạo có chi là…
Ngày qua trải nghiệm xem đường thế,
Lẳng lặng bao thời rõ chút ta…


Minh Đạo
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.