Sep 24, 2021

Đường thi Việt Nam

Giấc Nam Kha/Vãng Cảnh Chùa/ Hoa Sen Trắng
Trần Đức Phổ * đăng lúc 10:26:59 AM, Jul 30, 2021 * Số lần xem: 121
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
Giấc Nam Kha

Giấc mộng Nam Kha chóng lụi tàn
Giật mình nhìn lại hỡi ôi than!
Tiền tài, danh lợi đồ xa xỉ
Nhân nghĩa, ân tình của hiếm khan
Tha thứ lòng ngay tìm hỉ xả
Oán hờn dạ hẹp chuốc sầu chan
Cuộc đời chẳng khác chi mây nổi
Tụ đó tan đây bởi gió ngàn.


Vãng Cảnh Chùa

Đảnh lễ thành tâm vãng cảnh chùa
Xa rời cõi tục chuyện hơn thua
Đem lòng bác ái gieo nhân quả
Mở đức từ bi gặt thiện mùa
Tiếng hận trùng trùng xin hãy tránh
Lời thương điệp điệp gắng tìm mua
Như gương tĩnh lặng không tà niệm
Đảnh lễ thành tâm vãng cảnh chùa


Hoa Sen Trắng


Bốn mùa dẫu sống chốn bùn nhơ
Khí chất thanh cao vẫn chẳng mờ
Cánh trắng tinh khôi màu bạch tuyết
Nhụy vàng óng ả sắc hoàng tơ
Giác tâm phổ độ bên chân Phật
Ngộ tính thăng hoa giữa điện thờ
Phẩm hạnh bồ đề chân thiện mỹ
Cõi đời thoát tục vạn người mơ


--
tranducpho


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.