Nov 27, 2020

Đường thi Việt Nam

Hẹn Thề
Minh Đạo * đăng lúc 01:06:07 PM, Nov 16, 2020 * Số lần xem: 59
Hình ảnh
#1

 


  

 

       


Hẹn Thề

 

( Thuận )

 

Vai sánh hẹn thề lúc nắng mưa,

Lạnh thêm lòng biết hiểu cho vừa…

Hoài theo não ấy người đang vẫn…

Mãi nhận phiền nầy nỗi hết chưa?

Phai số cõi mang càng vắng rỗng,

Thắm duyên thời điểm đã đau thừa.

Cài thương lắm dỗi ngày xua mộng,

Ai ngóng tóc huyền diễm lối xưa…

 

( Nghịch )

 

Xưa lối diễm huyền…Tóc ngóng ai!

Mộng xua ngày dỗi lắm thương cài.

Thừa đau đã điểm thời duyên thắm!

Rỗng vắng càng mang cõi số phai…

Chưa hết nỗi nầy phiền nhận mãi

Vẫn đang người ấy não theo hoài

Vừa cho hiểu biết…Lòng thêm lạnh…

Mưa nắng lúc thề hẹn sánh vai?

 

20/5/2019

 Minh Đạo
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.