Nov 27, 2020

Thơ xướng họa

Đội Mồ Đi Bầu Cử/Ma Quái Đi Bầu
Bửu Tùng- Duy Anh * đăng lúc 02:11:12 AM, Nov 11, 2020 * Số lần xem: 156
Hình ảnh
#1


 


BÀI THƠ XƯỚNG:


Đội Mồ Đi Bầu Cử


Vạn kẻ đêm khuya bỗng đội mồ


Đi bầu bỏ phiếu máy dồn vô


Vùng xanh áp đảo tăng đều số


Chỗ đỏ bàng hoàng mất gọn ô


Hận buổi rời xa đầm khả ố


Buồn khi thấy lại vũng xô bồ


Văn minh trở gót thời trung cổ


Thập giá thân chinh phá trận đồ


Bửu Tùng


6/11/2020BÀI THƠ HỌA:


Ma Quái Đi Bầu


Đêm khuya ma quái bỗng rời mồ


Hô biến số bầu, máy tính vô


Sắc đỏ mờ dần tan mất chỗ


Màu xanh đậm gấp phủ đầy ô


E thua, cánh Tả tuôn luồn phiếu


Sợ bại, phe Lừa giúp cứu bồ


Chánh ắt thắng tà, thiên hữu nhãn


Tối Cao Pháp Viện chận mưu đồ


DUY ANH


11/07/2020


 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.