Sep 25, 2020

Đường thi Trung Quốc

Biệt Lý Nhân Phủ  
Bạch Ngọc Thiềm 白玉蟾 (1194-1229) * đăng lúc 06:42:19 PM, Sep 13, 2020 * Số lần xem: 17

別李仁甫  

君向星江結草廬,
我來抵掌笑相於。  
三盃碧液漲甆盞,
一縷青烟纏竹爐。  
劍舞春風花爛熳,
琴彈夜雨竹蕭疎。  
明朝拄杖知何處,
猿叫千山月滿湖。

白玉蟾
全宋詩 -頁2

Biệt Lý Nhân Phủ  

Quân hướng Tinh Giang kết thảo lư,
Ngã lai để chưởng tiếu tương ư .  
Tam bôi bích dịch trướng từ trản,
Nhất lũ thanh yên triền trúc lư .  
Kiếm vũ xuân phong hoa lạn mạn,
Cầm đàn dạ vũ trúc tiêu sơ . 
Minh triêu trụ trượng tri hà xứ,
Viên khiếu thiên san nguyệt mãn hồ .

Bạch Ngọc Thiềm

Chú thích :

Lý Nhân Phủ : tức Lý Đảo 李焘, tự Nhân Phủ 仁甫, người Mi Sơn 眉山, Tứ Xuyên 四川省 .
Tinh Giang 星江: nay thuộc huyện Vụ Nguyên 婺源县, Giang Tây 江西省 .
Để chưởng 抵掌: kích chưởng击掌 , đập bàn tay với nhau để tỏ tình thân mật hoặc lập thệ .
Tương ư 相於 : thân cận với nhau .
Trúc lô 竹爐 hoặc 竹罏 : đồ dùng sưởi ấm bàn tay, vỏ bằng tre trong có cái bát đựng than lửa .

Dịch :

Chia tay Lý Nhân Phủ

Anh làm nhà cỏ Tinh Giang
Tôi qua đập chưởng muôn vàn tình thân
Ba chung đầy rượu biếc ngần
Khói xanh vất vưởng quây quần lò than
Gió xuân kiếm múa hoa tàn
Trúc thưa lặng ngóng tiếng đàn đêm mưa
Ngày mai chống gậy đi bừa
Vượn kêu ngàn núi hồ thừa ánh trăng .

phanlang


Nguồn: Cố Hương gửi


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.