Sep 25, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Viết Cho Khờ
Đặng Xuân Xuyến * đăng lúc 12:37:56 PM, Sep 12, 2020 * Số lần xem: 35
Hình ảnh
#1

  

          

 

        
      Viết Cho Khờ

  
       Triền sông chiều nay cạn gió
        Ai dụi câu hò
        Ai dúi cánh cò líu ríu qua sông
        Ai lùa gió đốt lòng
        Ai bủa giăng chim trời mà đợi
        Khờ hỡi...
        Biết rồi
        Sao còn vít vương tơ rối.
        .

        Ngẩn ngơ chi thì thầm lời của gió
        Thương nhớ gì lộc cộc tiếng ngõ khuya
        Thì kệ nắng quái trưa
        Thì mặc mưa mút mùa
        Thì thả nụ yêu quá thì chìm nổi
        Để rồi tong tẩy cuộc người
        Để rồi xéo xắt miệng đời
        Để rồi nụ cười bảy chìm ba trôi chín rối...
        Khờ hỡi
        Biết rồi
        Sao nặng lòng vít vương tơ rối...
        .

        Về thôi!

        *.

        Hà Nội, chiều 10 tháng 09-2020
        ĐẶNG XUÂN XUYẾN


 

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.