Một Bài Lục Bát Không Hay

     
Nóng!  Trời ơi nóng muốn khùng
      Sáng vừa mở cánh cửa phòng, choáng ngay!
      Nóng và nắng ngập vườn cây
      Mùa đang giữa Hạ sân đầy lá Thu!
      Trời ơi lửa!  Lửa ở đâu
      Mà bung cái nóng đến đầu cũng đau...
      Ngoài đường xe chạy hơi mau
      Dọc đường xe đậu một màu xám tro!

      Tưởng rằng sáng có bài thơ
      Hay hơn hôm trước...không ngờ không hay!


      HT SMCN