Jul 04, 2020

Đường thi Việt Nam

Nhớ Hè Xưa (Thể Tam Điệp Thức)
Duy Anh * đăng lúc 06:43:40 PM, Jun 29, 2020 * Số lần xem: 66
Hình ảnh
#1

 

 

        

Nhớ Hè Xưa
(Thể Tam Điệp Thức)

Rực nắng Hè xưa rực nắng Hè
Dưới tàng me đợi dưới tàng me
Hoa chờ bướm lượn hoa chờ bướm
Nhạc tấu ve ca nhạc tấu ve
Vành nón lá duyên vành nón lá
Áo dài the mát áo dài the
Em không đến hẹn em không đến
Nỗi nhớ se buồn nỗi nhớ se

DUY ANH
06-29-2020
Nightly

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.