Ngày Thứ Năm Tuần Lễ Thứ Tư
 
Chưa thấy nắng lên, ngày chắc đẹp?
Đã trưa, trưa lắm, đã trưa rồi!
Không mưa, không đợi trong ngày Hạ
Mà có mưa thì...ai chẳng vui!

Chim rộn ràng ca mừng sáng sớm
Đó là điềm báo sự bình yên?
Ngó ra hoa nở dù chưa khắp
Cũng nghĩ không chừng có nụ Duyên!

Sao chẳng là tên người ấy nhỉ
để thơ mình có chuyện làm thơ?
Biết ai ở tận trên trời Bắc
Mình ở Nam trồng một gốc mơ...

Mình ở Nam thương nhớ một người
mà người không biết cũng đành thôi!
Hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ
Đôi lúc tình riêng cũng ngậm ngùi...

Chí lớn không về duyên chẳng buộc
Thảnh thơi như thể gió mây đùa
Nhìn hoa là ngắm ngưởi trong mộng
Tàn mộng ai cầm được giấc mơ?
 
 

 
Lát nữa lang thang trong phố thử
 
thấy mình có giống đám mây không?
 
Thấy màu của nắng trong mây khói
 
chắc nhớ ai thêm sắc áo hồng...


Trần Vấn Lệ