C:UsersPH_FamilyDesktopPictures Phmỹ.jpg


Xin Như Hạt Bụi Tít Mù Cung Mây

Ôm đàn chuyển nhịp con tim
Ngón tay bấm nốt lần tìm cung thương
Biết đời là cõi vô thường
Mà sao ta vẫn vấn vương với đời.

Chạy theo chữ nghĩa rong chơi
Soi gương nhìn lại rã rời dung nhan
Gửi hồn theo tiếng tơ đàn
Cung mi nhè nhẹ mang mang điệu sầu.

Rồi mai vào lòng đất sâu
Vua quan tướng lính như nhau khác gì
Còn chi đâu để mang đi
Tiền tài danh vọng khác gì phù du.

Thời gian trôi tận thiên thu
Ta như hạt bụi tít mù cung mây
Bay qua khỏi cõi đời này...


Dư Mỹ