Sep 28, 2020

Thơ xướng họa

Hạnh Phúc Thay Ai Còn Mẹ Hiền (Huệ Thu nối Điêu)
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 02:04:06 PM, May 21, 2020 * Số lần xem: 120
Hình ảnh
#1

Hạnh Phúc Thay Ai Còn Mẹ Hiền

Hạnh phúc thay ai còn mẹ hiền !
Nhà như có Bụt ngự triền miên ,
Y chang hoạt Phật Tây Thiên xuống '
Nào khác Linh Thần Địa Phủ lên .
An ủi con yêu khi chẳng mạnh
Vỗ về cháu quý lúc không hên
Mẹ như Vương Mẫu ban đào quý
Có mẹ cũng như sống cõi tiên

LTĐQBHuệ Thu nối Điêu

Mẹ, của ai ai cũng Mẹ Hiền
Mẹ! Con thường gọi Mẹ liên miên
Những khi yếu sức con nằm xuống
Mỗi lúc bàn tay Mẹ nhấc lên!
Mẹ suốt một đời chung khổ Hạnh
Mẹ ngàn ngàn  thuở chịu xui hên
Công Cha như núi, Mẹ là Suối
Cha Mẹ mong bầy con cảnh Tiên!

Huệthu

 

 
Lạc Thủy Phúc Đáp

Thu Huệ, bạn ta- bực Mẹ Hiền
Trời ghen sắc thắm - khổ liên miên 
Chồng vì nợ nước đành nằm xuống !
Vợ bởi thương con cố đứng lên !
Trẻ Tạo đành hanh cho số rủi ...
Ông Tơ tốt bụng tăng duyên hên..
Trai tài, gái sắc nay kỳ ngộ 
Gia đạo an nhàn sướng tựa tiên !!

Cẩn chúc tụng 

LTĐQB

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.