Jun 02, 2020

Đường thi Việt Nam

Giác Ngộ
Duy Anh * đăng lúc 01:23:46 PM, May 21, 2020 * Số lần xem: 124
Hình ảnh
#1


Giác Ngộ

Cảnh chùa tịch mịch, nắng chiều buông
Cau vượt hậu liêu đã trổ buồng
Sư Phụ tụng kinh khai nghiệp thiện
Khách du hồi hướng diệt tâm cuồng
Trái tim Bồ Tát luôn hành thực
Giáo lý Như Lai chẳng thuyết suông
Tĩnh lặng soi mình nơi tự tánh
Minh tâm giác ngộ một hồi chuông!

Duy Anh
05/19/2020

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.