Sep 27, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Chào Vĩnh Biệt Anh Tô Thùy Yên
Huệ Thu * đăng lúc 02:57:55 PM, May 24, 2020 * Số lần xem: 1149
Hình ảnh
#1

 

     
    Chào Vĩnh Biệt Anh Tô Thùy Yên

                
Ta về một bóng trên đường lớn
Không thấy thơ đề vạt áo phai

Tô Thùy YênAnh đã mất rồi!  Anh đã mất!
Tô Thùy Yên!  Ôi Tô Thùy Yên!
Tin đăng trên báo, tôi nhìn sửng
Tôi ngó ra vườn: đóa Trạng Nguyên...

Anh mất hồi đêm, đêm tịch mịch
Houston mưa bão chắc rùng mình?
San Jose cũng đang mưa nhẹ
Vườn nở hoa nhiều lắm đợi anh!

Anh chẳng còn trên nữa cõi này
Phá Tam Giang chừ vẫn có mây
Thơ anh còn đó, non sông đó
Sắp sửa mùa Thu bay lá bay...

Rồi Trường Sa Hành...hành quân biển
Biển lộng trời cao...thiếu một người!
Vạt áo thơ đề không thấy chữ
Chỉ là nước mắt giọt mưa rơi!

Tô Thùy Yên thật không còn nữa
Còn những bài thơ, đọc để buồn
Một bóng người đi đường đất rộng
Dẫu gì thì đó...cũng Quê Hương!

Huệthu4a4338ca_3cf203f8_cda8dbd97a5c4daedfaeffbwo8

Nightly

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
ngày 05 22 20
Hue Thu May 24, 2020
Ngày 22 May 2020
là ngày giổ đầu của thi sĩ Tô Thùy Yên