May 23, 2019

Đường thi Việt Nam

Lời Cha Dạy / Nhớ Cha Hiền
Duy Anh * đăng lúc 10:15:05 PM, Jun 15, 2018 * Số lần xem: 1021
Hình ảnh
#1

 

                      
                          
Lời Cha Dạy


Bấm nút thông qua, " lộng" quá đa
Luật An Ninh Mạng "siết " đây mà
Độc tài Đảng trị thì ôm chặt
Dân Chủ Đa nguyên lại tránh xa
Tức nước vùng lên, nên nhớ nhé
Tràn bờ chống lại, chớ quên nha
Bây ơi ! Ghi lấy lời Cha dạy
Mãi quốc cầu vinh, tội chẳng tha !

DUY ANH
Father's Day, 2018


        
Image result for Pink Flower Divider


   Nhớ Cha Hiền


Trên đỉnh yên bình, mây trắng bay
Nghiêm đường khuất núi chục năm nay
Gia đình gánh vác Cha ra mặt
Sự nghiệp lo toan Mẹ tiếp tay
Gánh nặng trần đời nhiều khổ nhọc
Bầu đầy thế sự lắm chua cay
Nhân Duyên hoàn mãn người lìa thế
Nhớ đến Phụ từ, thương tiếc thay !

Duy Anh
Orlando FL
Father's Day, 2018

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.