May 23, 2019

Đường thi Việt Nam

Ngày Tưởng Niệm
Duy Anh * đăng lúc 10:16:43 PM, May 24, 2018 * Số lần xem: 531

 


 

                                    

    

          


Ngày Tưởng Niệm

Tưởng niệm tri ân chiến sĩ vong
Chiêu hồn lính trận nén hương lòng
Liều thân giữ nước, sơn hà tiếc
Bảo quốc gìn nhà, xã tắc mong
Bốn biển kiêng dè danh dũng mãnh
Năm châu kính nể tiết ngời trong
Người vì lý tưởng Tự Do đó
Hai chữ Anh Hùng xứng đáng phong !

DUY ANH
Memorial Day
May 28, 2018

  


 

  

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.