Mar 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Thăm Tiêu Sơn Cổ Tự
Nguyễn Khôi * đăng lúc 01:32:57 AM, Apr 16, 2018 * Số lần xem: 154
Hình ảnh
#1
#2

 

          
     

Thăm Tiêu Sơn Cổ Tự
   
THĂM TIÊU SƠN CỔ  TỰ
                            ------
         Quê hương rực ánh chiều buông
     Lên cao chừng đã hút hồn mắt xanh
                          *
   Lời thưa : Chùa Tiêu Sơn ( Tiêu Sơn tự / Thiên tâm tự ) trên đỉnh núi Tiêu , soi bóng xuống dòng sông Tiêu Tương cổ tích ( gắn với sự tích Trương Chi- Mỵ Nương, với chàng Thi sĩ Phạm Thái / Tiêu Sơn tráng
 sĩ) ở xã Tương Giang xưa , thuộc huyện Đông Ngàn, châu Cổ Pháp,  lộ  Bắc Giang / Đại Việt...nay thuộc Thị xã Từ Sơn/ Bắc Ninh, là nơi Vạn Hạnh thiền sư trụ trÌ, Người được tương truyền là cha đẻ, có công nuôi
 dạy và tạo dựng Lý Công Uẩn ; Đây cũng là nơi bà Phạm Thị...quê Hoa Lâm , làm Thủ hộ/ quét dọn chùa,  có chửa với "thần nhân" sinh ra Lý Công Uẩn (vua Thái tổ nhà Lý). Xuân 2009, nhân một ngày về  quê, NK
 tôi có lên thăm chùa Tiêu, một chùa cổ đã trên 10 Thế kỷ,
có đôi vần cảm tác :

 * Bài 1 :

 Thả thuyền Trương Chi dạo Tiêu Tương ,
 Nhớ chàng Phạm Thái tới Tiêu Sơn (1) :
 "Lý gia linh thạch" vương hương khói,
 Vạn Hạnh người ơi, toát hơi sương . (2)

 * Bài 2 :

 Lên đỉnh Tiêu Sơn ngắm bốn bề,
 Cánh Cò bay lả ngút đồng quê ;
 Nhà tầng Thị xã Từ Sơn choáng ,
 Vọng tiếng chuông ngân "phương thảo thê" (3)
 -------
 (1)Xem "Tiêu Sơn tráng sĩ" của Khái Hưng.

 (2) Thơ Vạn Hạnh thiền sư :

             THỊ ĐỆ TỬ

 Thân như điện ảnh hữu hoàn vô ,
 Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô;
 Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
 Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
 
Tạm dịch :
             BẢO HỌC TRÒ

 Thân như ánh chớp có rồi không ,
 Cây cối xuân tươi thu héo cong;
 Hiểu vận thịnh suy không sợ hãi,
 Như trên đầu cỏ hạt sương trong.

                 Lý Thanh/ dịch

 (3) Hoàng Hạc lâu : bãi cỏ thơm.

       Quê Từ Sơn , xuân 2009
            NGUYỄN KHÔI

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.