Bửu Tùng xin vấn an và kính mời quý niên trưởng cùng thi huynh họa thơ để cùng vinh danh Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn.
Xin chân thành cám ơn và mến chúc mọi người vui khỏe.


Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn

T
ổ Quốc ghi ơn sử viết bù
Danh Hồ Ngọc Cẩn sáng ngàn thu
Mang quyền tỉnh trưởng dìu dân chúng
Chống lệnh đầu hàng giữ tiểu khu
Một thuở ươm hùng nơi chiến địa
Trăm hôm chịu nhục chốn lao tù
Niềm tin nắm chặt lòng yêu nước
Phút cuối nhìn khinh họng súng thù

Bửu Tùng
3/4/2018  


      Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn
               ( Mến  Họa)

Vận nước hồi đen chín hóa bù
Nhà  Nam bức tử hận thiên thu
Vì dân đổ máu gìn phòng tuyến
Vị quốc liều thân giữ chiến khu
Thất thế hùng binh đành bỏ súng
Sa cơ dũng tướng bị giam tù
Danh Hồ Ngọc Cẩn vang thanh sử
Phút cuối hiên ngang trực diện thù

Duy Anh
April 11, 2018

 Xin  góp bài hoạ để chia xẻ sự nhiệt tình
của thi hữu Bữu tùng :

                Tháng Tư 1975

    Bảy lăm : quốc sự rối lu bù
    Hè mới sang mà rụng  lá thu
    Bao kẻ thương dân đành tuẫn tiết
    Lắm người vì nước phải quyên khu
    Anh em Lê  Mác  ba thằng cướp
    Con cháu Rồng Tiên một lũ tù
    Dũng liệt rạng danh HỒ ĐẠI TÁ
    Không hàng, quyết tử với quân thù.

   Việt Điểu