Dec 14, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Chúng Mình Vẫn Bước
Nguyễn Bá Trạc * đăng lúc 08:03:40 PM, Mar 12, 2018 * Số lần xem: 274
Hình ảnh
#1

 


Ảnh chụp 10 tháng Ba, Coffee Lovers, San Jose...

Chúng Mình Vẫn Bước
Thơ  Nguyễn Bá Trạc

"Đứa là binh sĩ đứa là sĩ quan...
đứa văn sĩ,  đứa là võ sĩ...
đứa là tay thi sĩ xoàng xoàng...
đứa hay nói ngược nói ngang...
đứa làm cách mạng mơ màng viển vông...
đứa trong túi một đồng chẳng có...
đứa suốt ngày nhăn nhó anh em...
xét ra chẳng đứa nào hèn...
đứa nào cũng đẹp như tiên trên đời...

Chúng mày vẫn mây trời bay lượn...
chúng mày đu như vượn rừng hoang...
chúng mày kể cũng tàng tàng...
mà tao thì lại đứng ngang chúng mày!

Chúng ta vẫn xếp hàng đều bước...
Không tranh dành đứa trước đứa sau...
Chúng mình vẫn bước như nhau...
Bước chân qua một nhịp cầu trần ai...!"

Nguyễn Bá Trạc 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.