Nhớ


Đã có biển trời quê hương
Và lũ chim hải âu làm chứng
Những cái – chết – bất – tử
Không thể lãng quên…
Ngày 19.1.1974
74 binh sĩ đã ngã xuống *
Vì Hoàng Sa
Ngày 14.3.1988
64 chiến sĩ đã ngã xuống
Vì Trường Sa
Dẫu ngày xưa các anh chẳng có chung
Màu cờ
Sắc áo
Này Biển Đông
Biển Đông
Những đứa con đã cùng nhau ngã xuống
Vì đất mẹ thân yêu
Hữu hạn thay
Sắc áo màu cờ
Và thiên thu vẫn là
Quê cha
Đất tổ
Lịch sử công bằng
Vị quốc vong thân
Trong lòng dân
Các anh đều là anh hùng liệt sĩ
Biển Đông
Biển Đông
Thanh thản bên nhau
Các anh nằm lại
Mặc cho sóng biển chôn vùi
Cỏ cây sông núi ngậm ngùi tiếc thương.


* Con số binh sĩ tử thương có khác biệt
theo các nguồn tư liệu khác nhau


Image result for hoang sa 14.3.198864 chiến sĩ đã ngã xuống images


Không Của Riêng Ai


Bởi
Đất nước này không của riêng ai *
Nên yêu nước
Mỗi người yêu một cách
Đất nước
Thuở phồn vinh
Lúc gian truân
Nhân dân
Ai cũng có phần trong đó
Ải Nam Quan
Hoàng Sa
Bản Giốc ...
Vẫn tươi xanh
Trong trang sử quê nhà
Là chắt chiu
Là máu thịt của ông cha
Trao lại ta
Giang sơn này
Gấm vóc
Dân Việt mình
Dẫu phiêu bạt nơi đâu
Ở quê nhà
Hay tận Phi, Mỹ, Úc ...
Hễ cứ nghe máu chảy
Là lòng đau
Bão giông
Giặc giã
Tàn phá quê nhà
Triệu tấm lòng
Đều hướng về Tổ quốc
Ôi
Nhân dân mình đáng yêu vô cùng
( Nhưng, thực lòng, đôi khi cũng dễ ghét )
Đáng yêu là biết siết chặt tay nhau
Chung lòng
Trước lâm nguy của Tổ quốc
Và dễ ghét là
Lịch sử lắm lúc không vui
Khi nỏ thần trao nhầm vào tay giặc
Khi Trần Ích Tắc
Cam tâm cõng rắn cắn gà nhà
Rất thiêng liêng
Là tình yêu Tổ quốc
Trong mỗi chúng ta

Hiển nhiên là
Đất nước này không của riêng ai
Nên yêu nước
Mỗi người có quyền yêu một cách .

* Lời cố thủ tướng Võ Văn Kiệt


Nguyễn Văn Gia