Cảm Tác Ảnh / Kỷ Niệm Bến Đá Trường Sanh
 

Cảm Tác Ảnh
(Tặng Quang Tuyết)

                   Châu Thạch

Này cô bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn môi cô vẫn cứ cười
Nón cô vẫn đội trên đầu ấy
Và áo tinh khôi, ngắm rất tươi

Đôi kính cô đeo rất hợp thời
Tay cầm chiếc lá sắc thu rơi
Tôi không khen nữa là cô đẹp
Vì thế gian khen khá đủ lời

Tôi chỉ mong cô ngó đến tôi
Chỉ là liếc mắt, thế mà thôi
Là tôi vui lắm cô em ạ
Vì biết tim cô đã đóng rồi

Tim tôi cũng đã quá già nua
Tình chỉ đem dâng ở cửa chùa
Tuy thế nhìn cô tôi vẫn thích
Vẫn làm trẻ lại tuổi me chua

Tôi chỉ nhìn cô như đóa hoa
Đẹp sao đẹp thế, tựa như là
Nàng xuân đem sắc thay muôn én
Về báo tin vui đến mọi nhà

Thôi nhé chào cô một  đóa hôn
Gởi theo trong gió vạn màu son
Chúc cô trẻ mãi cùng năm tháng
Chúa sẽ ban cô hạnh phúc tròn ./.

                    Châu Thạch
( Nương theo bài thơ“ Ghen” Nguyễn Bính)