Thơ Quán Thủ
Lấy từ di bút Hán Tự của Tiền Bối Chưởng Môn Hà Thượng Nhân, ghi bìa sau tập Tứ Tuyệt Huệ Thu:

Tuyệt Thế Tài Hoa Khuất Ngã Huệ Thu Lục Bát.
 

Phiên bản:
Tuyệt thế tài hoa khuất ngã huệ thu lục bát
Vô song mẫn tiệp vi quân hà thượng thi ca
                                   Hà Thượng Nhân Trang Tặng.

 

Tuyệt Thế Tài Hoa Khuất Ngã Huệ Thu Lục Bát

 

Tuyệt vời trên cả tuyệt vời rồi

Thế đứng "nữ hoàng" xứng đáng thôi

Tài ấy ít ai tranh được ghế

Hoa hơn ngàn đóa tỏa thơm đời

Khuất tầng mây tản trời xanh dậy

Ngã bóng triều dâng sóng bạc khơi

Huệ nở vươn chồi cành lóng lánh

Thu về trải lá sắc vàng tươi

Lục tống*: tải truyền mang dấu tích

Bát tiên*: nức nở ngợi khen lời!

 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
12- 2017

(Viết sau khi đọc cuốn Lục Bát Huệ Thu)

 

*,,* :

"nữ hoàng" lục bát : danh hiệu nữ sĩ Huệ Thu được ban tặng.

Cổ ngữ.

Lục tống: Tờ công văn có sao chép...gởi ra phổ biến...

Bát tiên: Tám vị tiên: Chung Ly Quyền, Lã Động Tần, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cữu, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử. Người ta hay vẽ hình tám vị tiên này trên màn trướng hay sản phẩm sành sứ, ví như bát cồ "Bát Tiên Bách Thọ" 8 vị tiên và 100 chữ thọ: 

Ngu hạ xin làm một vế, vế sau kính nhường quý cao nhân.

TQP