Dec 15, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Vườn Thu Con Sóc Và Vầng Trăng
Huệ Thu * đăng lúc 04:56:36 PM, Nov 13, 2017 * Số lần xem: 308
Hình ảnh
#1

    

Image result for trang hinh dong images

Vườn Thu Con Sóc
                  Và Vầng Trăng


B
uồn buồn...buồn ít?  Chưa buồn hiu?
Buồn tới bao nhiêu nhỉ mới nhiều?
Lá có buồn không mà lá rụng
Hay trời buồn quá lá buồn theo?

Lá từ xanh biếc đến vàng mơ
Buồn tự hồi nao mà thẫn thờ?
Con sóc buồn chi mà nhảy nhót
Hay là nó kiếm một vần thơ?

Tôi ngó vườn tôi, Thu lá úa
"Vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông"
Thơ Bích Khê buồn không mấy chữ
Mà sao như sóng cuộn trên sông?

Tôi ước chi tôi như chú sóc
Trèo lên cây bưởi hái vầng trăng
Hái nỗi buồn treo lơ lững đó
Rồi tha về tổ gậm thời gian!


huệthu 

 

 

Image result for dem trang images

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.