Cảm Tác Về Trần Vấn Lệ
 

Kính tặng nhà thơ, nhà giáo, nhà lính,
                 nhà tị nạn...Trần Vấn Lệ


Những bài thơ dễ thương
Của anh Trần Vấn Lệ
Ngày, không đọc là thiếu
Càng đọc thấy càng mê!

Gặp được anh ba dạo
Lần nhất: - gật đầu chào
Nhìn anh hơi đạo mạo
Không mở lờì làm quen

Lần thứ hai cũng hên
Nghe anh từ xa đến
Vì chân tình quý mến
Không hẹn cũng ghé thăm

Anh cười tỏ tình thân
"Dễ thương anh bạn quá" (*)
Tay anh vin nhành lá
Mặt nhìn tôi mĩm cười.

Anh bàn thật giản dị
Nhà thơ ... rồi bài thơ ...
Lời vô cùng chí lý
Tình văn nghệ giữa đời...

Tôi "nịnh"anh hết lời
Quan trọng nhất là đoạn:
"Chê ai tôi không dám...
Khen ai cũng ít khi..."

Chỉ riêng Trần Vần Lệ
Tôi thích nhất không nhì
Trải lòng như vậy đó
Trần Vấn Lệ  number One!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Nov/09/2017

(*) Lời anh Trần Vấn Lệ