Thỏ Thẻ Bốn Mùa


Hôm trời làm mưa xuân
Hoa đào nở trong sân
Nhớ lời thơ Thôi Hộ
Con bướm vàng lâng lâng


Nhìn con bướm bâng khuâng
Bay lơ lửng cõi trần
Nụ tầm xuân hoàng phái
Nghe phơi phới triều dâng


Hôm qua trời nắng hạ
Chim hót hàng cây xanh
Lời líu lo rất lạ
Tôi thấy đời yến oanh


Biết thương cội nhớ cành
Còn chim yền chim oanh
Còn vó câu Tư Mã
Một thoáng rồi mong manh


Hôm trời đã sang thu
Tôi một cõi sa mù
Nhìn em như đổ lá
Trong bồn rượu tương như


Lá vàng rụng như mơ
Rất nhạt nhòa tương tư
Tôi ngồi chờ cỏ úa
Em hẹn hò vu vơ,


Hôm trời đã sang đông
Rụng hết lá ngô đồng
Tôi tìm về bến cũ
Thuyền nhổ neo trong lòng.

Phan Khâm