Vần Thơ Lưu Niệm
 


     Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Dư Mỹ
   (Tại thành phố Quincy, Boston.MA. Sept/22/2017)

Thơ tặng Dư Mỹ
của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


Ngẫu Nhiên
Cuộc Rượu Chiều ThuLá vàng bay xéo giọt mưa thu
Chiều nay trực diện lắm sương mù
Tay trong tay ấm niềm tao ngộ
Hồi tưởng lại thời một "Tiểu Khu"

Ai ngờ cùng lạc tới trời Tây
Ai ngờ còn sống đến hôm nay
Ngậm ngùi tâm sự mắt hoen lệ
Ngậm ngùi cốc rượu, thấm chua cay!

Hình ảnh ngày xưa nhắc để nhớ
Để nhớ bạn mình chịu nát thây
Để nhớ một thời về "biệt kích"
"Túy ngọa sa trường" chuyện rủi may!

Nhắc lại thêm đau cuộc đổi đời
Rượu nào uống cạn, ý nào vơi!
Ta nghe tiếng nấc khi trò chuyện
Rượu vào tươm máu mặn làn môi !

Mà nhớ những ngày trên đất Quảng
Xuống ghềnh lên thác đủ muôn phương
Mà buồn chiến mã ngày cúi mặt
Trên bãi cồn khuya giữa cố hương.


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Sept/2017


Image result for uong ruou images


Viết cho Hạ Thái TQP, của Dư Mỹ


Ngẫu Nhiên
Cuộc Rượu Chiều ThuCuộc rượu ngẫu nhiên giữa chiều thu
Boston lành lạnh chút mưa mù
Ta nghe ấm lại tình chiến hữu
Như thuở bọn minh đến Tiểu Khu *1

Bạn mang chai rượu tận bờ Tây
Ba bốn năm qua, có chiều nay *2
Ta chưa uống cạn tình tri ngộ
Mà thấy mắt mình có chút cay .

Nhắc lại chiến chinh xưa để nhớ
Bạn bè mấy đứa đã tan thây *3
Hai ta còn lại - cô hồn sống
Sinh tử sa trường - chuyện rủi may .

Nhắc lại đau theo cuộc đổi đời
Buồn xưa theo cốc rượu đầy vơi
Chia nhau một chút tình xa xứ
Và rượu tao phùng sẽ ấm môi .

Cảm ơn bạn hữu cùng xứ Quảng
Quảng Nam - Quảng Trị tận viễn phương
Chung vui cốc rượu chiều tri ngộ
Ôn chuyện vui buồn ở cố hương .


Dư Mỹ


1:Tiểu Khu Quảng Nam
2: 1983 - 2017
3: cùng khoá về trình diện 60 chiến hữu, sau cuộc chiến còn lại 15 .