(1)
Quả Phụ Chiêu Phu

Ba năm ai chế mãn tang rồi
Nợ thiếp tình chàng có bấy thôi
Bể ái nguồn ân không dễ lấp
Thú vui vị ngọt vẫn chưa nguôi
Rơi trâm chải tóc trao người khác
Gãy gánh sang thuyền gởi phận côi
Chặm ráo lệ sầu nhờ mặc khách
Đoạn trường nối lại mối duyên đôi..
.

(2)
Quan Phu Chiêu Phụ

Gà trống nuôi con cảnh thảm thương
Biết ai san sẻ gánh cang thường
Trông trăng hẹn trước mây lồng gió
Nhìn núi thề xưa đá lạnh sương
Sánh bước đợi mong trang bội ngọc
Nối duyên đành cậy khách đài gương
Cùng nhau dệt mộng xây đời mới
Chung bóng chung tay xóa đoạn trường...


Phù Tang Quái KháchBài họa vận:

(1)
Quả Phụ Chiêu Phu

Thọ tang chồng mãn bấy lâu rồi
Tình chỉ mơ màng giấc mộng thôi
Sầu nối canh thâu sầu chửa dứt!
Thảm tràn mi lệ thảm khôn nguôi!
Ai đâu cùng thiếp vầy duyên thắm
Bước nữa sang thuyền ấm mảnh côi
Gió đón trăng chờ trang hảo hán
Giao hòa Loan Phụng hiệp chung đôi...


(2)
Quan Phu Chiêu Phụ

Vợ hiền ly biệt thảm tang thương!
Trẻ dại già đơn lạnh thế thường!
Trơ trọi gió trăng mơ dáng Liễu
Chập chờn ong bướm mộng cành sương
Mỏi chờ tri kỷ ai đâu khách
Thầm đợi trang đài nguyệt sáng gương
Chung bước chung lòng se chỉ thắm
Nối duyên vào điệu khúc xuân trường...

Sỹ Bình