Jun 18, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Phường Bát Âm .
Đặng Xuân Xuyến * đăng lúc 02:48:17 PM, Sep 10, 2017 * Số lần xem: 195
Hình ảnh
#1
 

    

 

                

Phường bát âm

                    .

 
Tâm tà ma 
Khoác áo cà sa 
Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo. 
.
 
Mực chưa ráo 
Đã trở giáo 
Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội. 
.
 
Đạo chẳng còn 
Đời chẳng trọn 
Phùng mang trợn mắt đếch ai nghe!


*.

Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2017 
            ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

     


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.