Đường Về Bến Xưa
* thi ký của Sông Cửu*

___________________________Chim Biển

Sông Ngân chảy ngang đĩnh núi
Dãy đồi ngồi đếm mây bay
Mặt trời pha đèn cá lội
Chim biển chui vào cụm mây

Vũng Tàu /201…
SC
____________________________

Mưa Hè


Ngày Hè phố hứng cơn mưa
Em còn bịt mặt… nắng trưa ngỡ ngàng
Dịu dàng cơn gió lang thang
Phun nước rữa mặt đường sang chợ chiều.

Thị Nghè/201…
SC
___________________________

Phố Cảng


Chiều Hạ tàu đưa ta vào bến
Đêm vui phố cảng rộn tiếng kèn
Bãi Trước sao trôi chen sóng biển
Bãi Sau…trăng hẹn mới nhô lên

Bãi Sau  201…
SC
___________________________

Mái Tranh Quê

Đồng xa mưa lũ sớm
Cầu trôi mất lối về
Gà trưa gáy khàn giọng
Chòng chành mái tranh quê

Tam Nông 201…
Sông Cửu