Jul 19, 2018

Thơ dịch

Ải Nam Quan 鎮南關 / Chợt Nhớ Thơ Cụ Nguyễn
Lê Minh Sơn * đăng lúc 10:41:56 AM, Aug 09, 2017 * Số lần xem: 182
Hình ảnh
#1
#2

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.