Mở Ca Dao Đọc Rồi Buồn


Mở ca dao thấy chữ Chiều
Thấy thêm khăn lụa màu điều gió bay
Khép ca dao. Khép một ngày
Chữ Chiều với chiếc khăn bay đâu rồi?

Mẹ à con nhớ lắm thôi
Ai bày chi chuyện đất trời nhiễu nhương
Ở đây vui chẳng bớt buồn
Vui là thiên hạ còn con nát lòng

Một lần lìa Mẹ sang sông
Một đời lìa Mẹ vượt trùng dương xa
Ruột gan đứt một thành ba
Chữ Chiều không đứt mà hòa khói sương!

Mẹ à, con nhớ Quê Hương
Nhớ Mẹ, nhớ hết bà con quê mình
Nhớ thêm tre trúc trên đình
Có chiếc khăn lụa treo cành gió bay

Chiếc khăn lụa đó, chiều này
Có ai nhặt được choàng đầy không gian?

 

Hỏi hoài câu hỏi buồn hiu
Chẳng nghe câu đáp vẫn xiêu xiêu lòng


Huệ Thu


  *