May 19, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » ++ Tiết Huệ ++

Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
gởi lúc 03:26:54 PM, Aug 04, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Giang Nam lộng

Phù Dung tự khẩu Thù Du đàm,
Chu thần nhất tiếu tửu sạ hàm.
Khiên cư tịnh mệ ca Giang Nam.
Ca Giang Nam,
Vọng tái bắc.
Tư bất kiến,
Tình vô cực.

Tiết Huệ

+++++++

Phù Dung tự 芙蓉嶼: tên bãi đảo nhỏ trên sông Phù Dung ở Ôn Châu 溫州, Chiết Giang 浙江.

Thù Du đàm 茱茰潭: tên đầm cạnh đảo Phù Dung.

+++++++


江南弄

芙蓉嶼口茱茰潭。
朱唇一笑酒乍酣。
牽裾並袂歌江南。
歌江南,
望塞北。
思不見,
情無極。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府1

+++++++


Khúc nhạc Giang Nam

Đầm Thù Du ngoài Phù Dung đảo,
Chợt rượu say bởi môi cười hồng.
Níu vạt áo ca Giang Nam lộng,
Giang Nam lộng,
Ải bắc trông.
Nhớ rất nhiều nhưng không gặp mặt,
Tình vô biên ai đấy biết cùng.

phanlang@www.tvvn

+++++++

Tiết Huệ 薛蕙 (1490-1539): thi nhân, quan chức triều Minh, tự Quân Thái 君採, hiệu Tây Nguyên tiên sinh 西原先生, quê Bạc Châu 亳州, phủ Phụng Dương 鳳陽府, Nam Trực Lệ 南直隸 (nay là thị trấn Bạc Châu 亳州市, tỉnh An Huy 安徽省), đỗ tiến sĩ năm 1514 ( Chính Đức cửu niên 正德九年), nhậm Chủ sự bộ Hình 刑部主事. Vì can gián Vũ Tông đi nam tuần, bị phạt đánh gậy, lấy cớ thương tật xin về quê. Năm 1520 Tiết Huệ được triều đình gọi lại, ra làm Khảo công tư lang trung 考功司郎中 Bộ lại 吏部. Năm 1523, Chu Hậu Thông 朱厚熜 (tức Minh Thế Tông cai trị 1521-1567) lên ngôi được hai năm, đưa ra "Đại lễ 大禮 tranh luận về Đại lễ", trong đó vua muốn cha ruột là Chu Hựu Nguyên 朱祐杬 (1476-1519) được chính danh làm Hoàng khảo 皇考 ( cha đã chết của hoàng đế đang nắm quyền) tôn xưng chức đế là Duệ Tông Hiến hoàng đế 睿宗獻皇帝. Trước Thế Tông là hai vua Chu Hậu Chiếu 朱厚㷖 Vũ Tông 武宗 (cai trị 1505–1521) và Chu Hựu Đường 朱祐樘 Hiếu Tông 孝宗 (cai trị 1487–1505), Thế Tông gọi Hiếu Tông bằng bác ruột, gọi Vũ Tông bằng anh bác chú, nhưng Vũ Tông không có con nên Chu Hậu Thông Minh Thế Tông được truyền ngôi. Tiết Huệ soạn "Vị nhân hậu giải 為人後解" và "Vị nhân hậu biện 為人後辨" can ngăn phản đối việc lập cha của Thế Tông là Chu Hựu Nguyên làm Hoàng khảo thay vì Hiếu Tông hoặc Vũ Tông là những người đã từng làm vua trước Thế Tông. Thế Tông đại nộ, tước bỏ quan chức và bỏ tù Tiết Huệ xuống tại địa phương. Thời gian sau được tha, năm 1539 (Gia Tĩnh năm thứ 18 嘉靖十八年) đảm nhậm chức Xuân phường tư trực 春坊司直, kiêm Hàn lâm kiểm thảo tư 翰林檢討司, không lâu bịnh chết tại nhà, được 50 tuổi, phong Thái thường thiếu khanh 太常少卿. Trước tác gồm "Ước ngôn 約言", "Tây Nguyên di thư 西原遺書", "Khảo Công tập 考功集".

+++++++
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:39:55 AM, Aug 05, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Tòng quân hành

Ngọc sao cẩm ti thao,
Châu tiên bạch tuyết mao.
Cam Tuyền vọng phong hỏa,
Nhất dạ quá Lâm Thao.

Tiết Huệ

+++++++

Cam Tuyền 甘泉: cung Cam Tuyền nằm phía tây bắc núi Cam Tuyền, Thiểm Tây, do Tần xây sau Hán trùng tu, thường dùng làm nơi nghỉ mát vào mùa nóng.

Phong hoả 烽火: Khói lửa đốt lên từ đài phong hoả báo có giặc đến.

Lâm Thao 臨洮: tên đất ở Định Tây 定西, Cam Túc 肅省, có sông Thao 洮河 chảy qua nên đặt tên Lâm Thao, xưa là vùng chiến địa giữa người Hán và người Hồ.

+++++++


從軍行

玉鞘錦絲絛,
珠韀白雪毛。
甘泉望烽火,
一夜過臨洮。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府1

+++++++


Bài ca đi lính

Túi đao ngọc dây đeo tơ gấm,
Yên ngựa vàng lông tuyết trắng phau.
Cung Cam Tuyền nhìn thấy phong hoả,
Chỉ một đêm chạy quá Lâm Thao.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 09:03:21 AM, Aug 05, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Triệu sắt khúc

Xuân phong sơ lan hoa bán lạc.
Mỹ nhân hiệp sắt tọa trùng ác.
Xúc trụ thôi huyền khuyến quân chước.
Khuyến quân chước,
Vị quân ca.
Quân bất ẩm,
Nại sầu hà.

Tiết Huệ

+++++++


趙瑟曲

春風初䦨花半落。
美人挾瑟坐重幄。
促柱催弦勸君酌。
勸君酌,
為君歌。
君不飲,
柰愁何。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府1

+++++++


Bài đàn sắt đất Triệu

Hoa đã rụng gió xuân ngưng thổi,
Đàn sắt nâng, người đẹp trong màn.
Giục dây trụ khuyên mời anh rót,
Mời anh rót,
Vì anh ca.
Anh không uống,
Buồn đấy à.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 01:03:33 PM, Aug 05, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Cung trung lạc

Ngẫu quá Chiêu Dương quán,
Điêu long bế giáng sa.
Quyển liêm thông nhất tiếu,
Lạc tận mãn đình hoa.

Tiết Huệ

+++++++


宫中樂

偶過昭陽館,
雕櫳閉絳紗。
巻簾通一笑,
落盡滿庭花。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府1

+++++++

Chiêu Dương 昭陽: tên cung điện nhà Hán nơi phi tần ở, thời Hán Thành Đế 漢成帝, sủng phi Triệu Hiệp Đức 趙合德 từng ở đây.

+++++++


Nỗi vui trong cung

Ngẫu nhiên qua quán Chiêu Dương,
The hồng che lấp cửa hoạ.
Rèm vén thoáng cười một tiếng,
Sân vườn thấy rụng hết hoa.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:57:40 AM, Aug 11, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Chiết dương liễu

Tam nguyệt Lô Long tái,
Sa trung tuyết vị can.
Triêu lai chiết dương liễu,
Xuân sắc ức Trường An.

Tiết Huệ

+++++++

Lô Long tái 盧龍塞: tên cửa ải nằm phía đông sơn mạch Yên Sơn 燕山, tại huyện Lô Long 盧龍縣, phủ Vĩnh Bình 永平府, tỉnh Trực Lệ 直隸省 (nay thuộc tỉnh Hà Bắc). Tên hiện nay là Hỉ Phong khẩu 喜峯口, xưa là cửa ải quan trọng cho binh gia tranh chiến.

+++++++


折楊栁

三月盧龍塞,
沙中雪未乾。
朝來折楊栁,
春色憶長安。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府1

+++++++


Bài bẻ cành liễu

Tháng ba ngoài ải Lô Long,
Sa mạc tuyết vẫn chưa tàn.
Sáng ra bẻ vội cành liễu,
Xuân sắc khiến nhớ Trường An.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 03:18:35 PM, Aug 12, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Thái liên khúc

Mi vựng phong xuy bạc,
Y hương thủy tiễn tiêu.
Triêu triêu thái liên khứ,
Không chuyển mộc lan nhiêu.

Tiết Huệ

+++++++


采蓮曲

眉暈風吹薄,
衣香水濺消。
朝朝采蓮去,
空轉木蘭橈。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府1

+++++++


Khúc hái sen

Mày tô gió thổi thưa nhạt,
Áo hoa nước thấm hương tan.
Ngày ngày hái sen lui tới,
Hai tay quẩy mái chèo lan .

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 02:32:22 PM, Aug 16, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Đối tửu

Úy đồ hữu thiên lự,
Lao sanh vô thốn khích.
Duy dư đối tửu thì,
Tạm tác thân mi khách.
Yêu cơ tạp thê tiếu,
Hoan hữu liên câm tích.
Tương phùng phán nhất túy,
Tiền đao phi sở tích.

Tiết Huệ

+++++++

Thân mi 伸眉: thư giãn lông mày, ý nói đắc chí, hết buồn lo.

Liên câm tích 連衿舄: giày áo liền nhau, chỉ bạn bè thân thiết.

Tiền đao 錢刀: tiền thời xưa làm giống con dao.

+++++++


對酒

畏塗有千慮,
勞生無寸隙。
唯餘對酒時,
暫作伸眉客。
妖姬雜睇笑,
懽友連衿舄。
相逢判一醉,
錢刀非所惜。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府2

+++++++


Trước rượu

Đường gian hiểm lo âu ngàn mối,
Sống mệt nhoài khổ nỗi chẳng nhàn.
Riêng đây khi rượu sẵn sàng,
Tạm thời nhướng mắt ngập tràn niềm vui.
Hồ cơ đẹp cười tươi lúng liếng,
Bạn hữu tình, thân thiết làm sao.
Gặp nhau hãy uống mạnh vào,
Dẫu xài hết sạch tiền đao sá gì.

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 05:30:17 PM, Aug 21, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Quan san nguyệt

Điều đệ quan san đạo,
Thê lương sương lộ thì.
Như hà Tần địa nguyệt,
Diệc tự đáo thiên nhai.
Thiết thiết Hồ già oán,
Tiêu tiêu biên mã bi.
Cao lâu hữu tư phụ,
Khổ lạc cự tương tri.

Tiết Huệ

+++++++


闗山月

迢遞闗山道,
凄凉霜露時。
如何秦地月,
亦自到天涯。
切切胡笳怨,
蕭蕭邊馬悲。
髙樓有思婦,
苦樂詎相知。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府2

+++++


Trăng quan san

Đường quan san xa thẳm,
Sương móc lạnh lẽo rơi.
Trăng xứ Tần mù mịt,
Chẳng khác đến chân trời.
Kèn Hồ rền bi thiết,
Ngựa biên sầu khổ kêu.
Gác cao vợ u oán,
Vui buồn biết thế nào.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:01:00 AM, Aug 24, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Mạc Sầu khúc

Nông gia trú Thạch Đầu,
Lục thủy nhiễu ca lâu.
Bất thị công ngu khách,
Hà duyên tự Mạc Sầu.
Giang thủy ánh giang hoa,
Xuân quang mãn hiệp tà.
Kim Lăng chúng niên thiếu,
Tranh đáo Mạc Sầu gia.

Tiết Huệ

+++++++


莫愁曲

儂家住石頭,
緑水繞歌樓。
不是工娛客,
何縁字莫愁。
江水映江花,
春光滿狹斜。
金陵衆年少,
争到莫愁家。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府3

+++++++


Khúc ca Mạc Sầu

Nhà em ở tại Thạch Đầu,
Nước xanh bao phủ quanh lầu xướng ca.
Tuy chưa vui vẻ ôn hoà,
Cớ gì tên đẹp gọi ra Mạc Sầu.
Trường Giang sáng rỡ hoa màu,
Nơi em phố nhỏ dạt dào cảnh xuân.
Những chàng niên thiếu Kim Lăng,
Tranh nhau đến trước nhà em Mạc Sầu.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 12:06:57 AM, Aug 26, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Lương Châu từ

Lũng Tây tây khứ để Lương Châu,
Biên tái tiêu điều xứ xứ sầu.
Thanh thảo bất sinh Thanh Hải khúc,
Hắc vân thường tụ Hắc Sơn đầu.

Tiết Huệ

+++++++


凉州詞

隴西西去抵凉州,
邊塞蕭條處處愁。
青草不生青海曲,
黒雲常聚黒山頭。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府3

+++++++

Bài hát Lương Châu

Lũng Tây tây hướng đến Lương Châu,
Biên cương thê thiết mọi nơi sầu.
Cỏ xanh không mọc quanh Thanh Hải,
Mây đen tụ mãi Hắc Sơn đầu.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 10:28:36 AM, Aug 30, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Xuân giang hoa nguyệt dạ

Xuân giang ca Lục Thủy,
Thái nghịch hí kim sa.
Ngọc thoa sơ ánh nguyệt,
Tú đới sạ tàng hoa.
Yểu điệu giai tương tự,
Vô như Trương Lệ Hoa.

Tiết Huệ

+++++++

Lục Thủy 緑水 hoặc 淥水: tức Lục Thuỷ khúc 淥水曲, tên khúc cổ nhạc phủ. Lý Bạch cũng có bài thơ “Lục Thuỷ khúc”.

Thái nghịch 綵鷁: ghe thuyền có vẽ chim nghịch 鷁, chim nghịch là loài chim nước, giống chim cốc đế, giỏi bắt cá.

Trương Lệ Hoa 張麗華(559-589): sủng phi của Hậu Chủ Trần Thiếu Bảo 後主陳叔寶 thời Nam Bắc triều, thông minh, ca múa giỏi, có tài biện bác, nhớ dai.

+++++++


春江花月夜

春江歌緑水,
綵鷁戱金沙。
玉釵初映月,
繡帶乍藏花。
窈窕皆相似,
無如張麗華。

薛蕙
詩文索引薛蕙-樂府4

+++++++


Đêm trăng hoa trên sông xuân

Sông xuân ca bài Lục Thuỷ,
Cát vàng đùa bỡn thuyền hoa.
Ánh trăng chiếu sơ thoa ngọc,
Đai gấm vào lẫn trong hoa.
Mỹ nhân giống nhau yểu điệu,
Nhưng chẳng bằng Trương Lệ Hoa.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 03:54:46 PM, Aug 31, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Điền viên lạc thất thủ kỳ nhất

Nhất kính thùy dương cao hạ,
Sổ gia lưu thủy đông tê.
Mạch lũng thanh thanh trĩ cẩu,
Sài môn tịch tịch oanh đề.

Tiết Huệ

+++++++


田園樂七首 其一

一徑垂楊髙下,
數家流水東西。
麥隴青青雉雊,
柴門寂寂鶯啼。

薛蕙
詩文索引薛蕙-六言

+++++++

Vui thú điền viên thất thủ kỳ 1

Một lối liễu buông cao thấp,
Vài nhà nước chảy đông tây.
Lũng lúa xanh xanh trĩ hót,
Cửa sài vắng vẻ oanh gù.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 07:50:58 AM, Sep 03, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Điền viên lạc thất thủ kỳ nhị

Trĩ tử tự thao tỉnh cữu,
Lão nông cộng thoại tang ma.
Thái dược thường tùy tiều khách,
Thừa lam thì tạo tăng gia.

Tiết Huệ

+++++++

Tỉnh cửu: Giếng nước và cối giã gạo, chỉ công việc nhà nông.

+++++++


田園樂七首其二

穉子自操井臼,
老農共話桑麻。
采藥常隨樵客,
乗籃時造僧家。

薛蕙
詩文索引薛蕙-六言

+++++++


Vui thú điền viên thất thủ kỳ 2

Đồng áng trong tay giới trẻ,
Cụ ông bàn luận dâu đay.
Hái thuốc theo người kiếm củi,
Ngồi kiệu thường đến sư thầy.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 07:59:22 AM, Sep 05, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Điền viên lạc thất thủ kỳ tam

Hà tráp triêu vân qua phố.
Phi y tịch yển bồng lư.
Úng lý sổ thăng lục tửu,
Chẩm trung nhất quyển đan thư.

Tiết Huệ


Thăng: đơn vị đo lường thời xưa tương
đương với lít.

Đan thư: sách viết bằng bút mực đỏ.

+++++++


田園樂七首其三

荷鍤朝耘瓜圃,
披衣夕偃蓬廬。
甕裏數升緑酒,
枕中一巻丹書。

薛蕙
詩文索引薛蕙-六言

+++++++


Vui thú điền viên thất thủ kỳ 3

Xới đất vườn dưa cuốc sáng ,
Thay y nhà cỏ tối nằm.
Trong vò vài lít rượu lục,
Dưới gối một quyển sách hồng.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 01:49:42 PM, Sep 06, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Điền viên lạc thất thủ kỳ tứ

Quan bãi giao du tự tuyệt,
Bệnh nhàn cầm tửu tương thân.
Môn hạ duy nhiêu ẩm khách,
Tọa trung thì hữu đàm tân.

Tiết Huệ

+++++++


田園樂七首其四

官罷交游自絶,
病閑琴酒相親。
門下惟饒飲客,
坐中時有談賓。

薛蕙
詩文索引薛蕙-六言

+++++++


Vui thú điền viên thất thủ kỳ 4

Nghỉ quan tự ngưng giao tế,
Giảm bịnh gần gũi rượu đàn.
Trong nhà chỉ nhiều khách uống,
Chung tiệc thời có bạn bàn.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 04:52:34 PM, Sep 10, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Điền viên lạc thất thủ kỳ ngũ

La mạn bán thùy úng dũ,
Tùng âm toàn phúc mao hiên.
Sổ thanh kê khuyển thâm hạng,
Nhất khúc yên hà tiểu viên.

Tiết Huệ

+++++++

Úng dũ 甕牖: cửa được che chắn bằng vò hủ bể, chỉ nhà nghèo.

+++++++


田園樂七首其五

蘿蔓半垂甕牖,
松隂全覆茅軒。
數聲雞犬深巷,
一曲煙霞小園。

薛蕙
詩文索引薛蕙-六言

+++++++


Vui thú điền viên thất thủ kỳ 5

Bóng tùng phủ toàn hiên cỏ,
Dây leo che nửa cửa sài.
Vài tiếng chó gà ngỏ vắng,
Một đoạn sương ráng vườn ai.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:00:36 AM, Sep 13, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Điền viên lạc thất thủ kỳ lục

Tảo thạch toàn phô cầm tịch,
Lâm lưu thí phiếm tửu chi.
Sơn thủy y y khả luyến,
Phong trần nhiễu nhiễu hà vi.

Tiết Huệ

+++++++


田園樂七首其六

掃石旋鋪琴席,
臨流試泛酒巵。
山水依依可戀,
風塵擾擾何為。

薛蕙
詩文索引薛蕙-六言

+++++++


Vui thú điền viên thất thủ kỳ 6

Gần dòng bồng bềnh nậm rượu,
Phủi đá bày biện chiếu đàn.
Núi sông đẹp xinh đáng mến,
Gió bụi nhiễu động chẳng an.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 02:47:25 PM, Sep 15, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Điền viên lạc thất thủ kỳ thất

Lục lục phủ đầu viên hạ,
Thê thê thùy sí lung trung.
Già mạc triêu đoan xảo hoạn,
Hà như cốc khẩu Ngu Công.

Tiết Huệ

+++++++

Ngu Công : nhân vật thần thoại, lấy từ điển tích “Ngu Công dời núi 愚公移山”,
dùng để chỉ người có nghị lực, không sợ gian khổ; Ngu Công cũng chỉ người ở ẩn.

+++++++


田園樂七首 其七

碌碌俯頭轅下,
栖栖垂翅籠中。
遮莫朝端巧宦,
何如谷口愚公。

薛蕙
詩文索引薛蕙-六言

+++++++


Vui thú điền viên thất thủ kỳ 7

Rộn ràng cúi đầu dưới cửa,
Lo âu rủ cánh trong lồng.
Ví trong triều đình khôn lỏi,
Không bằng hang lũng Ngu Công.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 12:44:22 PM, Sep 18, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Thập ngũ dạ

Bệnh thân sầu tứ lưỡng tiêu điều,
Loạn trật tàn đăng bạn tịch liêu.
Đãn giác niên quang khi quyện khách,
Bất tri xuân sắc mị lương tiêu.

Tiết Huệ

+++++++

Quyện khách : người tha hương, mệt mỏi chán đời bởi xa nhà và những điều bất như ý nơi đất khách.

+++++++


十五夜

病身愁思兩蕭條,
亂帙殘燈伴寂寥。
但覺年光欺倦客,
不知春色媚良宵。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶1

+++++++


Đêm rằm

Lòng buồn người bệnh, điêu linh,
Đèn tàn sách rối riêng mình cô đơn.
Mỏi thân ngày tháng khinh nhờn,
Biết đâu đêm đẹp dỗi hờn với xuân.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 04:30:13 PM, Sep 21, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Viễn du khúc thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ nhất

Từ bộ Trịnh Thiếu Cốc dĩ bệnh tạ quy Ô Thạch Sơn trung tiên tương để Hàng Việt phóng Thiên Thai
Tứ Minh chư sơn nam tuần Chiết Giang vọng Mân Hải nhi phản dư tráng kỳ hành phú tặng chi.

Ô Thạch sơn trung sinh tử chi,
Thiếu Cốc tiên sinh quy khứ thì.
Tặng quân thí tác Viễn du khúc,
Giác tự tiên nhân Bích lạc từ.

Tiết Huệ

+++++++

Trịnh Kế Chi : Trịnh Thiện Phu 鄭善夫 (1485-1523), tự Kế Chi 繼之, hiệu Thiếu Cốc
少谷, quê huyện Mân 閩縣, Phúc Kiến 福建, đỗ tiến sĩ năm 1505 (Hoằng Trị 弘治 thập bát niên),
nhậm Hộ bộ chủ sự 戶部主事, Lễ bộ chủ sự 禮部主事, Viên ngoại lang 員外郎. Vì can gián nam tuần
nên bị phạt đánh trượng, cáo bệnh về quê. Đến năm 1522 (Gia Tĩnh 嘉靖 sơ) tiến cử chức
Nam Kinh Lại bộ lang trung 南京吏部郎中, mất trên đường nhậm chức.

Từ bộ 祠部: một bộ thuộc tổ chức quan lại thời xưa, chuyên việc lễ nhạc, tế cáo tông miếu, quản lý
địa đồ cương vực, đồn điền, công trình thổ mộc... tức Lễ bộ sau nầy.

Ô Thạch sơn 烏石山: tên núi thuộc thị trấn Cù Châu 衢州市, tỉnh Chiết Giang 浙江省.

Tử chi 紫芝: một loại nấm mặt trên đỏ tía, mặt dưới vàng, còn gọi Linh chi. Ở đây chỉ người hiền.

Bích lạc 碧落: vùng trời xanh biếc, chữ của Đạo giáo, gọi tầng trời phương đông đầy mây ráng xanh biếc
là cõi tiên Bích lạc.

+++++++

逺游曲十首贈鄭繼之 其一

祠部鄭少谷以病謝歸烏石山中先將抵杭越訪
天台四明諸山南循浙江望閩海而返余壯其行賦
贈之。

烏石山中生紫芝,
少谷先生歸去時。
贈君試作逺游曲,
較似仙人碧落辭。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶2

+++++++


Khúc hát Viễn du thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ 1


Trịnh Thiếu Cốc ở bộ Từ cáo bệnh từ tạ quay về núi Ô Thạch,
trước tiên đến Hàng Châu, Việt Châu thăm các núi ở Thiên Thai,
Tứ Minh, xuống nam đến Chiết Giang ngắm biển Mân Hải rồi về, tôi khâm phục hành trình của ông nên làm thơ tặng.


Núi Ô Thạch sinh người hiền,
Tiên sinh Thiếu Cốc tầm nguyên quay về.
Viễn du tặng khúc nhớ quê,
Giống bài Bích lạc cận kề cõi tiên.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 09:39:40 PM, Sep 26, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Viễn du khúc thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ tam

Ngũ Nhạc chi sơn quân biến qua,
Danh sơn bất tỉ Chiết Giang đa.
Xích Thành trực thượng tiên nhân khuyết,
Thiên Mụ tà liên Chức Nữ hà.

Tiết Huệ

+++++++

Ngũ Nhạc 五岳 : năm núi gồm Đông nhạc Thái Sơn 東岳泰山, Nam nhạc Hành Sơn 南岳衡山, Tây nhạc Hoa Sơn 西岳華山, Bắc nhạc Hằng Sơn 北岳恆山 và Trung nhạc Tung Sơn 中岳嵩山.

Xích Thành 赤城: núi Xích Thành, tây bắc núi Thiên Thai 天台山, Chiết Giang 浙江, vì sườn núi có nham thạch màu đỏ nên gọi Xích Thành sơn.

Thiên Mụ 天姥: tên núi, nằm giữa huyện Thiên Thai 天台縣 và huyện Tân Xương 新昌縣, tỉnh Chiết Giang 浙江省.

Chức Nữ hà 織女河: tức Ngân hà 銀河, thần thoại tương truyền Chức Nữ và Ngưu Lang 牛郎 ở cách nhau hai bờ Ngân hà tức Chức Nữ hà, mỗi năm vào ngày thất tịch (mồng 7 tháng 7 âm lịch) qua sông gặp nhau một lần.

+++++++


逺游曲十首贈鄭繼之其三

五岳之山君遍過,
名山不比浙江多。
赤城直上僊人闕,
天姥斜連織女河。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶2

+++++++


Khúc hát Viễn du thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ 3

Ông qua Ngũ Nhạc lắm phen,
Danh sơn vẫn chẳng nhiều bằng Chiết Giang.
Xích Thành lên thẳng tiên đàng,
Núi Thiên Mụ lệch, gối sang Ngân Hà.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 01:09:28 PM, Oct 02, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Viễn du khúc thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ tứ

Xích Thành uyển chuyển thạch vi lương,
Vân lý chân y thiên nhận cương.
Văn đạo Đài châu lão thái thú,
Vi quân tiên dĩ trúc đan phòng.

Tiết Huệ

+++++++

Đài châu lão thái thú 台州老太守: chỉ Cố Liên 顧璘 (1476-1545), tự Hoa Ngọc 華玉, hiệu Đông Kiều cư sĩ 東橋居士, quê Ngô Huyện 吳縣, Giang Tô 江蘇, văn học gia, chính trị gia đời Minh, đỗ tiến sĩ năm 1496 (Hoằng Trị cửu niên 弘治九年), từng làm tri phủ Đài Châu 台州知府.

+++++++


逺游曲十首贈鄭繼之其四

赤城宛轉石為梁,
雲裏振衣千仞岡。
聞道台州老太守,
為君先已築丹房。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶2

+++++++


Khúc hát Viễn du thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ 4

Đỉnh đá nhô cao Xích Thành uốn khúc,
Mây dày rung áo đồi núi ngàn tầm.
Nghe nói Đài Châu cựu lão thái thú,
Xây phòng luyện thuốc dành tặng riêng ông.

phanlang@www.tvvn

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:22:22 AM, Oct 11, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Viễn du khúc thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ bát

Kính Hồ lục thủy họa nan thành,
Ngũ nguyệt nam phong hạm đạm sinh.
Việt nữ chu trung ca Bạch Trữ,
Đạo nhân túy ngọa tửu thuyền hành.

Tiết Huệ

+++++++

Kính Hồ 鏡湖: tên hồ tại phía bắc núi Cối Kê 會稽山, Thiệu Hưng 紹興, Chiết Giang 浙江, vì nước trong, mặt hồ bằng phẳng không sóng nên có tên Kính Hồ.

Hạm đạm 菡蓞: hoa sen.

Bạch Trữ 白苧: tên vũ khúc, ca khúc nước Ngô thuộc Nhạc phủ.

Đạo nhân túy ngọa tửu thuyền hành : lấy tích Lý Bạch 李白 đem thuyền chở đầy rượu đến thăm Hạ Tri Chương 賀知章 tại Kính Hồ, nơi trí sĩ của Hạ Tri Chương được vua Đường ban cho khi về hưu.

+++++++


逺游曲十首贈鄭繼之其八

鏡湖緑水畫難成,
五月南風菡蓞生。
越女舟中歌白苧,
道人醉卧酒船行。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶3

+++++++


Khúc hát Viễn du thập thủ tặng Trịnh Kế Chi kỳ 8

Khó vẽ nên nước Kính Hồ xanh biếc,
Ngọn gió nam hoa sen nở tháng năm.
Cô gái Việt trên ghe ca Bạch Trữ,
Lão đạo nhân rong thuyền rượu say nằm.

phanlang

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 10:02:37 AM, Oct 27, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Xuân nhật mạn hứng thập nhị thủ kỳ nhất

Tạc dạ vũ thanh huyên khuẩn các,
Kim triêu hoa ảnh chiếu sài phi.
Chánh dục tương yêu xã trung khách,
Tửu gia bất khẳng đáng xuân y.

Tiết Huệ

+++++++

Khuẩn các : Lầu gác hình giống cái nấm.
Xã : tục lệ xưa làng xóm thường tổ chức ngày xuân xã và thu xã để dân chúng vui chơi khi việc gặt hái đã xong và có kết quả tốt.

+++++++


春日漫興十二首 其一

昨夜雨聲喧菌閣,
今朝花影照柴扉。
正欲相邀社中客,
酒家不肯當春衣。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶3

+++++++


Cảm hứng ngày xuân thập nhị thủ kỳ 1

Đêm qua gác dội tiếng mưa,
Sáng nay hoa nở đong đưa cửa sài.
Vào thôn làm khách cùng ai,
Quán rượu chưa chắc cầm nài áo xuân.

phanlang

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 04:47:04 PM, Oct 28, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Xuân nhật mạn hứng thập nhị thủ - Kỳ tam

Nhị nguyệt hoàng ly mãn thụ phi,
Ca hầu uyển chuyển thế gian hi.
Tạ Công tuy hữu Đông Sơn kỹ,
Bất cập nông gia Kim lũ y.

Tiết Huệ

+++++++

Tạ Công 謝公: chỉ Tạ An 謝安 đời Tấn 晉, nhà ở Đông Sơn 東山, có nhiều nữ nghệ nhân ca múa.

Kim lũ y 金縷衣: áo tơ vàng, cũng chỉ một điệu nhạc phủ có từ bài thơ “ Kim lũ y ” của Đỗ Thu Nương 杜秋娘 đời Đường.

+++++++


春日漫興十二首 其三

二月黄鸝滿樹飛,
歌喉宛囀世間稀。
謝公雖有東山妓,
不及儂家金縷衣。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶4

+++++++


Cảm hứng ngày xuân mười hai bài - Kỳ 3

Tháng hai cây lắm oanh vàng,
Tiếng ca uyển chuyển thế gian, rập rờn.
Ông Tạ có kỹ Đông Sơn,
Nhà tôi kim lũ y hơn mấy phần.

phanlang

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 02:32:02 PM, Nov 13, 2022

++ Tiết Huệ ++

+++++++

Xuân nhật mạn hứng thập nhị thủ - Kỳ tứ

Lương gian yến tử thậm vi miễu,
Tuế tuế lai qua cựu chủ nhân.
Bất tự Địch Công môn hạ khách,
Giao tình thiển bạc tối kham sân.

Tiết Huệ

+++++++

Địch Công 翟公: quê huyện Hạ Khuê 下邽 縣 (nay là khu Lâm Vị 臨渭區, thành phố Vị Nam 渭南市), làm Đình Uý 廷尉 (chức quan tối cao về pháp luật) từ năm 130 trước CN đến năm 127 trước CN, quyền hạn rất lớn, tân khách đầy nhà. Khi mất chức, khách bỏ đi hết, đến khi phục chức, môn khách trở lại. Ông bèn viết giấy dán trước cổng nói : Khi sống chết mới biết tình cảm qua lại, khi giàu xuống nghèo mới biết thái độ giao hảo, khi sang xuống hèn mới thấy cách thức cư xử...

+++++++


春日漫興十二首其四

梁間燕子甚微眇,
嵗嵗來過舊主人。
不似翟公門下客,
交情淺薄最堪嗔。

薛蕙
詩文索引薛蕙-七絶4

+++++++


Cảm hứng ngày xuân mười hai bài - Kỳ 4

Nhỏ nhoi chim yến trên xà,
Hàng năm vẫn trở lại nhà chủ ông.
Không như môn khách Địch Công,
Giao tình bạc bẽo khiến lòng giận thay.

phanlang

+++++++