Sep 24, 2021

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
 quang.henry@yahoo.com 

hay:

 
saimonchunhan@gmail.com


* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)  


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Tập Thơ Trường Họa Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:20:59 AM, Sep 17, 2021, được trả lời 14 lần, lần cuối vào lúc 04:36:06 AM, Sep 24, 2021

Hot and Beauty naked Girls

FourKep gởi lúc 08:54:34 AM, May 04, 2021, được trả lời 2 lần, lần cuối vào lúc 04:53:37 AM, Sep 22, 2021

Tập Thơ Đoản Khúc Đồng Họa Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:01:31 AM, Sep 17, 2021, được trả lời 10 lần, lần cuối vào lúc 04:28:59 AM, Sep 18, 2021

GIÁ TRỊ BẢN THÂN

Nam Toàn gởi lúc 09:11:15 AM, Sep 17, 2021

ĐIỀU KHIỂN TÂM HỒN

Nam Toàn gởi lúc 09:01:47 AM, Sep 14, 2021

TIÊU CỰC

Nam Toàn gởi lúc 09:25:56 AM, Sep 12, 2021

KHUÔN MẪU

Nam Toàn gởi lúc 05:28:07 AM, Sep 10, 2021

ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Nam Toàn gởi lúc 09:28:50 PM, Sep 08, 2021

KHUÔN MẪU

Nam Toàn gởi lúc 09:18:41 PM, Sep 05, 2021

KẺ LANG THANG

Nam Toàn gởi lúc 08:58:04 AM, Sep 03, 2021

SỐNG VUI

Nam Toàn gởi lúc 11:21:45 PM, Sep 02, 2021

PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH

Nam Toàn gởi lúc 09:33:28 PM, Aug 26, 2021

Test, just a test

artoncraftscn gởi lúc 05:36:11 PM, Aug 26, 2021

VÔ HỒN

Nam Toàn gởi lúc 05:22:15 AM, Aug 26, 2021

BUỒN ĐAU

Nam Toàn gởi lúc 09:44:11 PM, Aug 23, 2021

GIA TÀI THƠ

Nam Toàn gởi lúc 05:36:54 AM, Aug 22, 2021

ĐÊM ĐỜI

Nam Toàn gởi lúc 08:53:46 AM, Aug 20, 2021

CON ĐƯỜNG THỜI CÔ-VÍT

Nam Toàn gởi lúc 09:02:42 AM, Aug 19, 2021

HÈ ĐÃ VỀ

Nam Toàn gởi lúc 09:25:04 AM, Aug 18, 2021

SỨC KHỎE TINH THẦN

Nam Toàn gởi lúc 01:47:06 AM, Aug 18, 2021

XA TUỔI HỌC TRÒ

Nam Toàn gởi lúc 09:39:37 AM, Aug 17, 2021

KHẨU TRANG TINH THẦN

Nam Toàn gởi lúc 11:12:41 PM, Aug 16, 2021

SAU KHI XEM NHỮNG THI THỂ XẾP HÀNG

Nam Toàn gởi lúc 02:45:37 AM, Aug 16, 2021

LOẠN ĐÊM

Nam Toàn gởi lúc 03:57:13 AM, Aug 15, 2021

THIÊN DI

Nam Toàn gởi lúc 09:41:42 PM, Aug 13, 2021