Nov 16, 2018

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Nghĩa Địa Tương Tư

Ngô Trầm Kha gởi lúc 03:26:56 PM, Nov 16, 2018, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 04:09:31 PM, Nov 16, 2018

Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Nguyễn Thanh Thanh gởi lúc 03:04:46 AM, Dec 04, 2014, được trả lời 109 lần, lần cuối vào lúc 09:28:42 AM, Nov 15, 2018

Dạo Phố Chiều Nay

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:22:10 AM, Nov 15, 2018

Thi Sĩ Và Gió

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:21:39 AM, Nov 15, 2018

HẠNH PHÚC TIÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 06:19:03 AM, Nov 14, 2018

HOA LỤC BÌNH (HOA BỒNG BỒNG, HOA BÈO TÂY, HOA BÈO NHẬT BẢN)

Nguyên Hữu gởi lúc 05:16:35 AM, Nov 13, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1.156

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 04:15:40 AM, Nov 13, 2018

Chùm Thơ Tình Dài Số 254

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:24:39 AM, Nov 12, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 340

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:22:11 AM, Nov 12, 2018

Nhạc Thơ Cát Bụi Cuộc Đời

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:20:51 AM, Nov 12, 2018

Một Thực Tế Phũ Phàng

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:19:48 AM, Nov 12, 2018

Một Tài Năng Kém May Mắn Trong Cuộc Đời

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:19:02 AM, Nov 12, 2018

Không Thể Nào Tin Nổi

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:18:09 AM, Nov 12, 2018

Đôi Dòng Về Lý Kiến Hào

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:17:16 AM, Nov 12, 2018

Ngọn Bát Phong

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:15:52 AM, Nov 12, 2018

Bàn Luận Thi Ca Với Nhạc Sĩ Thành Công Và Hồng Xương Long

Lãng Tử Lu Hà gởi lúc 05:14:30 AM, Nov 12, 2018

Bình Giảng Ý Nghĩa 3 Bài Thơ Thu Hà Diễn Ngâm phần 4

Hồn Lạc Suối Thơ gởi lúc 02:55:47 AM, Nov 12, 2018

Bình Giảng 3 Bài Thơ Trần Thu Hà Ngâm Tặng Lu Hà phần 3

Hồn Lạc Suối Thơ gởi lúc 02:54:37 AM, Nov 12, 2018

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Trần Thu Hà Diễn Ngâm phần 2

Hồn Lạc Suối Thơ gởi lúc 02:53:27 AM, Nov 12, 2018

Bình Giảng Ý Nghĩa 2 Bài Thơ Trần Thu Hà Diễn Ngâm phần 1

Hồn Lạc Suối Thơ gởi lúc 02:52:18 AM, Nov 12, 2018

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 73

Lạc Long Quân gởi lúc 02:24:58 AM, Nov 12, 2018

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 74

Lạc Long Quân gởi lúc 02:24:06 AM, Nov 12, 2018

Thơ 5 Chữ Chùm 40

Lạc Long Quân gởi lúc 02:23:03 AM, Nov 12, 2018

Thơ 5 Chữ Chùm 41

Lạc Long Quân gởi lúc 02:22:10 AM, Nov 12, 2018

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 157

Lạc Long Quân gởi lúc 02:21:01 AM, Nov 12, 2018