Mar 18, 2019

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

TIỄN BẠN HỒI HƯƠNG

Nguyên Hữu gởi lúc 12:53:56 AM, Mar 18, 2019

To be saved as cloud drive

tran, white gởi lúc 11:26:59 PM, Mar 17, 2019

LẠI MUỐN HỒI HƯƠNG

Nguyên Hữu gởi lúc 03:34:59 AM, Mar 17, 2019

Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Nguyễn Thanh Thanh gởi lúc 03:04:46 AM, Dec 04, 2014, được trả lời 115 lần, lần cuối vào lúc 10:37:25 AM, Mar 16, 2019

ĐÊM HƯ

Nguyên Hữu gởi lúc 05:35:01 AM, Mar 15, 2019

THÀ LÀM LAM KHÓI

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:00:49 AM, Mar 15, 2019

khai bút đầu xuân bính thân

doquybai gởi lúc 02:17:12 PM, Feb 07, 2016, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 06:02:07 PM, Mar 14, 2019

ĐÊM VÀ TÔI

Nguyên Hữu gởi lúc 05:43:56 AM, Mar 14, 2019

HOA HỒNG CÒN NON

Nguyên Hữu gởi lúc 05:43:09 AM, Mar 13, 2019

CẢM NHỚ DƯỚI HOÀNG HÔN

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 02:07:52 PM, Mar 12, 2019

KHÔNG CHUNG LỐI

Nguyên Hữu gởi lúc 06:42:27 AM, Mar 11, 2019

Tình Thắm

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 08:59:18 AM, Mar 09, 2019

XUÂN THẦM

Nguyên Hữu gởi lúc 03:14:45 AM, Mar 09, 2019

LÌA QUÊ TRỞ LẠI ĐÔ THÀNH

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:21:18 AM, Mar 06, 2019

Nếu Đó…Chỉ Là Thơ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:20:45 AM, Mar 06, 2019

LƠI ĐÀN GIEO HẠT

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:18:49 PM, Mar 03, 2019

Một “Gánh Hát” Phũ Phàng

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:18:15 PM, Mar 03, 2019

NGHỊCH CẢNH

Nguyên Hữu gởi lúc 02:12:54 AM, Mar 03, 2019

thắp một nén hương cho cụ phạm duy

Lu Hà gởi lúc 02:49:05 PM, May 12, 2013, được trả lời 2 lần, lần cuối vào lúc 09:22:50 AM, Mar 02, 2019

MƯU SINH NGHỀ Y

Nguyên Hữu gởi lúc 12:45:35 AM, Mar 02, 2019

Generic propecia online ?

PrintableLelaY gởi lúc 12:52:47 AM, Mar 01, 2019

NỖI NIỀM CỦA ANH (2)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:55:18 PM, Feb 28, 2019

CUNG ĐÀN LỠ NHỊP

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:43:24 AM, Feb 24, 2019

TIẾNG VỌNG MỘT THỜI

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:42:50 AM, Feb 24, 2019

Chỉ Chút NữaThôi Lại Quá Tầm

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:42:22 AM, Feb 24, 2019