Jun 01, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

TUỔI NAM NHÂM TUẤT

Nguyên Hữu gởi lúc 08:31:09 PM, May 26, 2020

KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC

Nguyên Hữu gởi lúc 09:08:57 PM, May 21, 2020

BA THỨ VÔ GIÁ

Nguyên Hữu gởi lúc 10:52:33 PM, May 19, 2020

GIẤC MƠ KHÓC

Nguyên Hữu gởi lúc 02:46:22 AM, May 18, 2020

TỰ TÌNH COVID

Nguyên Hữu gởi lúc 10:28:30 PM, May 15, 2020

ĐÓI-NO

Nguyên Hữu gởi lúc 10:50:46 PM, May 14, 2020

CƯỜI LÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 10:39:34 PM, May 14, 2020

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :

Hue Thu gởi lúc 10:34:12 AM, May 13, 2020

Thơ thi sĩ Huệ Thu

Cẫm Hà gởi lúc 07:17:12 PM, Apr 24, 2020

NHÌN CÁCH NÀO

Nguyên Hữu gởi lúc 06:58:51 PM, May 11, 2020

Cẫm Hà Giòng nhạc 4 mùa Hạ

Cẫm Hà gởi lúc 08:09:03 PM, Apr 28, 2020

khai bút đầu xuân bính thân

doquybai gởi lúc 02:17:12 PM, Feb 07, 2016

Tình Rơi Theo Ngàn Lá - Thơ Hoàng Anh 79

Hoàng Anh 79 gởi lúc 07:11:27 AM, Jul 01, 2015

COVID 19

Nguyên Hữu gởi lúc 11:46:11 PM, Apr 20, 2020

Thương Tiếc

Luong Tran gởi lúc 09:07:10 PM, Apr 18, 2020

Quốc Hận Phải Rửa Hận

Luong Tran gởi lúc 09:01:45 PM, Apr 18, 2020

Luong Tran gởi lúc 08:58:17 PM, Apr 18, 2020

Quốc Hận Phải Rửa Hận

Luong Tran gởi lúc 08:29:22 PM, Apr 18, 2020

Ai Cảm Thông

Luong Tran gởi lúc 08:19:12 PM, Apr 18, 2020

Quốc Hận Là Quốc Hận

Luong Tran gởi lúc 08:15:29 PM, Apr 18, 2020

Chúa Phục Sinh

Nhuan Le gởi lúc 11:23:56 PM, Apr 09, 2020

CÔ ĐỘC 4

Nguyên Hữu gởi lúc 08:19:07 PM, Apr 04, 2020

CHUYẾN ĐÒ TÌNH-THƠ

Nguyên Hữu gởi lúc 07:35:34 AM, Apr 02, 2020

BÉN DUYÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 07:49:45 AM, Apr 01, 2020

Quen Thuộc

Nhuan Le gởi lúc 11:10:13 AM, Mar 30, 2020