Sep 25, 2023

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
 quang.henry@yahoo.com 

hay:

 
saimonchunhan@gmail.com


* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)  


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Thơ Đường Luật

Lê công Tiến gởi lúc 10:47:37 PM, Jun 16, 2023, được trả lời 40 lần, lần cuối vào lúc 04:59:13 AM, Sep 25, 2023

Danh Hèn

Lê công Tiến gởi lúc 02:26:06 AM, Jun 17, 2023, được trả lời 55 lần, lần cuối vào lúc 04:58:33 AM, Sep 25, 2023

Новинки кино и телесериалов без рекламы смотрите бесплатно

Thomascig gởi lúc 11:50:29 AM, Sep 24, 2023

DẤU VẾT

Nguyên Hữu gởi lúc 10:34:07 AM, Sep 24, 2023

NGÀY MỚI

Nguyên Hữu gởi lúc 07:06:10 AM, Sep 24, 2023

XUÂN NGỌT

Nguyên Hữu gởi lúc 04:58:44 AM, Sep 24, 2023

MƯA THU

Nguyên Hữu gởi lúc 10:58:12 PM, Sep 23, 2023

THU BUỒN

Nguyên Hữu gởi lúc 09:22:09 AM, Sep 23, 2023

CHẠNH LÒNG TÌNH TRONG NẤM MỘ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:42:34 AM, Sep 23, 2023

THU KỈ NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 10:29:03 AM, Sep 22, 2023

ĐIỂM CHUNG

Nguyên Hữu gởi lúc 10:01:28 AM, Sep 21, 2023

++Trương Hoàng Ngôn++

Cố Hương gởi lúc 05:38:42 PM, Apr 03, 2022, được trả lời 116 lần, lần cuối vào lúc 07:18:11 AM, Sep 21, 2023

XUÂN KHÁT

Nguyên Hữu gởi lúc 10:01:33 AM, Sep 20, 2023

LỐI MÒN SƯƠNG NHỎ GIỌT

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:53:28 AM, Sep 20, 2023

TÌM ANH

Nguyên Hữu gởi lúc 10:19:12 AM, Sep 19, 2023

MƯA KỈ NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 09:57:27 AM, Sep 18, 2023

BUỒN NHỚ CHA MẸ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:49:06 AM, Sep 17, 2023

MẬT LỆNH

Nguyên Hữu gởi lúc 09:16:32 PM, Sep 16, 2023

KỈ NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 06:03:50 AM, Sep 16, 2023

Tháng sáu về

LAN TIM gởi lúc 04:57:03 PM, Jun 14, 2023, được trả lời 8 lần, lần cuối vào lúc 01:24:27 PM, Sep 15, 2023

HỒI ỨC TRONG GIẤC MƠ

Nguyên Hữu gởi lúc 10:25:18 AM, Sep 15, 2023

THIẾU NỮ TẮM TRƯA

Nguyên Hữu gởi lúc 10:10:16 AM, Sep 14, 2023

++Trịnh Thanh Chi++

Cố Hương gởi lúc 02:02:04 PM, Mar 28, 2022, được trả lời 96 lần, lần cuối vào lúc 09:14:44 AM, Sep 14, 2023

VỠ MỘT CUNG ĐÀN

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 03:04:55 AM, Sep 14, 2023

MẢNH ĐEN MẢNH TRẮNG

Nguyên Hữu gởi lúc 10:20:20 AM, Sep 13, 2023