Apr 02, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

CHUYẾN ĐÒ TÌNH-THƠ

Nguyên Hữu gởi lúc 07:35:34 AM, Apr 02, 2020

BÉN DUYÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 07:49:45 AM, Apr 01, 2020

Quen Thuộc

Nhuan Le gởi lúc 11:10:13 AM, Mar 30, 2020

PHÓ NHÁY

Nguyên Hữu gởi lúc 07:35:43 PM, Mar 29, 2020

CÔ ĐỘC 2

Nguyên Hữu gởi lúc 07:03:37 PM, Mar 28, 2020

CÔ ĐỘC 1

Nguyên Hữu gởi lúc 05:43:24 AM, Mar 28, 2020

Lệ Châu

Nhuan Le gởi lúc 11:48:28 AM, Mar 27, 2020

MẸ ĐIÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 05:46:49 AM, Mar 26, 2020

Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Nguyễn Thanh Thanh gởi lúc 03:04:46 AM, Dec 04, 2014, được trả lời 127 lần, lần cuối vào lúc 10:54:58 AM, Mar 25, 2020

MỊ KHÚC TUỔI GIÀ

Nguyên Hữu gởi lúc 08:42:20 PM, Mar 22, 2020

TÌM MỘNG

Nguyên Hữu gởi lúc 04:25:42 AM, Mar 22, 2020

THẤY ĐÁM TANG

Nguyên Hữu gởi lúc 08:55:24 AM, Mar 20, 2020

NGUYÊN NHÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 05:01:08 AM, Mar 18, 2020

XIN HÃY LÀ KỈ NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 08:04:56 AM, Mar 16, 2020

VỀ BÊN MẸ

Nguyên Hữu gởi lúc 06:23:51 AM, Mar 15, 2020

thắp một nén hương cho cụ phạm duy

Lu Hà gởi lúc 02:49:05 PM, May 12, 2013, được trả lời 11 lần, lần cuối vào lúc 07:19:07 AM, Mar 13, 2020

TRỐNG RỖNG

Nguyên Hữu gởi lúc 07:16:20 AM, Mar 13, 2020

VÁNG ĐẦU

Nguyên Hữu gởi lúc 11:56:38 AM, Mar 12, 2020

khai bút đầu xuân bính thân

doquybai gởi lúc 02:17:12 PM, Feb 07, 2016, được trả lời 83 lần, lần cuối vào lúc 06:22:51 PM, Mar 11, 2020

BUỒN

Nguyên Hữu gởi lúc 04:40:05 AM, Mar 10, 2020

RA ĐI

Nguyên Hữu gởi lúc 07:53:00 AM, Mar 08, 2020

GIỮA DÒNG

Nguyên Hữu gởi lúc 02:40:27 AM, Mar 05, 2020

SAU CHIẾC CÚC ÁO

Nguyên Hữu gởi lúc 04:08:05 AM, Mar 01, 2020

TỚ ĐI TÁN GÁI

Nguyên Hữu gởi lúc 03:18:39 AM, Feb 29, 2020

TÌNH ẢO

Nguyên Hữu gởi lúc 11:56:36 PM, Feb 27, 2020