Jan 21, 2019

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Oan Uổng Một Cuộc Tình

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 02:26:37 AM, Jan 21, 2019

Lạc Mất Tình Thơ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:30:34 PM, Jan 20, 2019

CẦM - KỲ - THI - HỌA

Nguyên Hữu gởi lúc 12:13:28 AM, Jan 20, 2019

Giấc Mơ Nhớ Mãi

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:16:36 PM, Jan 19, 2019

PHÁC THẢO

Nguyên Hữu gởi lúc 01:08:56 AM, Jan 19, 2019

Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Nguyễn Thanh Thanh gởi lúc 03:04:46 AM, Dec 04, 2014, được trả lời 112 lần, lần cuối vào lúc 10:25:57 AM, Jan 18, 2019

MÂY SƯƠNG

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:51:48 AM, Jan 18, 2019

Lưu Luyến (2)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:51:24 AM, Jan 16, 2019

Nghe Lòng Buồn Tênh…

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:48:23 AM, Jan 15, 2019

Hoàng Hôn.

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:59:34 AM, Jan 14, 2019

Để Mà…Buồn Thôi!

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:45:23 AM, Jan 13, 2019

TƯỢNG ĐÁ

Nguyên Hữu gởi lúc 03:33:53 AM, Jan 13, 2019

Gửi Tấc Lòng Anh

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:37:13 PM, Jan 12, 2019

An ninh Cộng Sản

tran, white gởi lúc 08:31:04 AM, Jan 12, 2019

Là Cái Chắc

tran, white gởi lúc 08:12:00 AM, Jan 12, 2019

Công Giáo và Cộng Sản

tran, white gởi lúc 08:09:46 AM, Jan 12, 2019

Dư luận viên

tran, white gởi lúc 08:08:18 AM, Jan 12, 2019

Tham Nhũng

tran, white gởi lúc 08:05:23 AM, Jan 12, 2019

Độc tài

tran, white gởi lúc 08:03:10 AM, Jan 12, 2019

Lòng Dân

tran, white gởi lúc 08:01:08 AM, Jan 12, 2019

Chiều cao của trẻ em

tran, white gởi lúc 07:59:01 AM, Jan 12, 2019

Giải thích Ung thư

tran, white gởi lúc 07:57:21 AM, Jan 12, 2019

Lật đổ chế độ Cộng sản

tran, white gởi lúc 07:55:11 AM, Jan 12, 2019

TẠI ANH

Nguyên Hữu gởi lúc 02:30:52 AM, Jan 12, 2019

Gom Góp Nỗi Niềm

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:03:12 PM, Jan 11, 2019