Mar 23, 2018

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

GIẢI THOÁT GIẤC MƠ HỒNG

Nguyên Hữu gởi lúc 07:32:30 AM, Mar 23, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (36)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:44:29 AM, Mar 23, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (35)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:41:44 AM, Mar 23, 2018

Đơn giản Vậy đi

vien duy nguyen gởi lúc 11:22:11 AM, Mar 22, 2018

Tóc

vien duy nguyen gởi lúc 11:17:09 AM, Mar 22, 2018

HỌC MÔ?...

Nguyên Hữu gởi lúc 07:27:53 AM, Mar 22, 2018

từ thức tiên hôn

doquybai gởi lúc 04:59:39 PM, Mar 21, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (34)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:18:29 AM, Mar 20, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (33)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:15:00 AM, Mar 20, 2018

LỜI NHẮC ĐẦU XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 05:50:30 AM, Mar 18, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (32)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:48:04 PM, Mar 17, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (31)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:45:15 PM, Mar 17, 2018

Đêm Họp Mặt

vien duy nguyen gởi lúc 05:25:16 PM, Mar 17, 2018

ĐÊM HỌP MẶT

vien duy nguyen gởi lúc 05:22:11 PM, Mar 17, 2018

ĐẠO VỢ CHỒNG

Nguyên Hữu gởi lúc 08:31:37 AM, Mar 17, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (30)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:23:25 PM, Mar 15, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:19:49 PM, Mar 15, 2018

VÌ KHÔNG CÓ EM

Nguyên Hữu gởi lúc 09:45:56 PM, Mar 14, 2018

ĐƯỜNG TRẦN

Nguyên Hữu gởi lúc 09:37:11 PM, Mar 13, 2018

HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI

Nguyên Hữu gởi lúc 11:18:19 PM, Mar 12, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (28)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:16:44 PM, Mar 12, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:13:35 PM, Mar 12, 2018

ĐI TÌM NẮNG XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 09:49:57 PM, Mar 11, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (26)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:31:38 PM, Mar 10, 2018

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (25)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:15:21 PM, Mar 10, 2018