Jun 17, 2019

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

CÁI NỢ NẦN

Nguyên Hữu gởi lúc 04:41:45 AM, Jun 15, 2019

My husband cheat me, please help!

BBWBabetor gởi lúc 04:29:02 AM, Jun 15, 2019

khai bút đầu xuân bính thân

doquybai gởi lúc 02:17:12 PM, Feb 07, 2016, được trả lời 52 lần, lần cuối vào lúc 09:00:46 PM, Jun 14, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (80)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:15:51 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (79)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:15:21 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (78)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:14:46 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (77)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:14:12 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (76)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:13:42 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (75)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:13:08 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (74)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:12:40 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (73)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:12:12 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (72)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:11:35 AM, Jun 12, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (71)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:11:00 AM, Jun 12, 2019

Giòng nhạc 4 mùa Hạ

tran, white gởi lúc 07:52:00 AM, Jun 10, 2019

VỀ THĂM KỈ NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 07:06:51 AM, Jun 09, 2019

QUÀ QUÊ

Nguyên Hữu gởi lúc 03:37:09 AM, Jun 08, 2019

THẾ THÔI THÌ

Nguyên Hữu gởi lúc 05:12:09 AM, Jun 07, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (70)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:06:22 PM, Jun 06, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (69)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:05:51 PM, Jun 06, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (68)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:05:17 PM, Jun 06, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (67)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:04:46 PM, Jun 06, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (66)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:04:14 PM, Jun 06, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (65)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:58:55 PM, Jun 06, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (64)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:58:24 PM, Jun 06, 2019

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (63)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:57:56 PM, Jun 06, 2019