Aug 21, 2017

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)

                                        


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Biển Đẹp Cuối Hè

Huỳnh Đức Tú gởi lúc 04:23:01 AM, Aug 18, 2017

Tình Tây Bắc

huynhvanson gởi lúc 10:51:28 AM, Aug 04, 2017

Chùm thơ.. Đêm về Biển gọi Tình Thơ

huynhvanson gởi lúc 09:05:40 AM, Jul 15, 2017

Mùa Thu Chết

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:41:21 AM, Jul 06, 2017

Cầu Tre Lỡ Nhịp

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:23:00 AM, Jul 03, 2017

Nỗi Lòng Viễn Xứ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:44:44 AM, Jul 02, 2017

Về Nhà

Nguyễn Phan Ý Phiên gởi lúc 02:15:12 AM, Jul 01, 2017

Tâm Tình Với Vợ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:38:35 AM, Jul 01, 2017

Nói Với Con

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 03:34:30 AM, Jun 30, 2017

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (306)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:14:38 AM, Jun 29, 2017

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (305)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:40:58 AM, Jun 28, 2017

NƯỚC - thơ ĐÀI NGUYÊN VU

Đài Nguyên Vu gởi lúc 10:22:13 AM, Jun 27, 2017

Sửa Lại Cánh Diều

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:15:50 AM, Jun 27, 2017

Vỡ Bản Tình Ca

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 02:37:38 AM, Jun 26, 2017

Cũng Chỉ Là Sương

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:37:34 AM, Jun 25, 2017

Trở Lại Với Mênh Mông

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:44:45 AM, Jun 23, 2017

Vẫn Trào Ra

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:57:40 AM, Jun 22, 2017

Giấc Mơ Định Mệnh

Huỳnh Đức Tú gởi lúc 01:54:15 AM, Jun 22, 2017

Tình Có Hiểu?

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:26:11 AM, Jun 21, 2017

Tâm Sự Với Gió…

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:57:29 AM, Jun 20, 2017

Xin Em Tha Lỗi Cho Anh

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:45:57 AM, Jun 19, 2017

Nhớ Cố Hương

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:01:01 AM, Jun 19, 2017

Ngàn Đau

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 08:05:27 AM, Jun 18, 2017

Cớ Sao Em Hận Với Hờn Tôi?

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:22:53 AM, Jun 18, 2017

Lời Trần Tình

Huỳnh Đức Tú gởi lúc 07:48:23 AM, Jun 17, 2017