Mar 31, 2023

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
 quang.henry@yahoo.com 

hay:

 
saimonchunhan@gmail.com


* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)  


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Thắc Mắc Trẻ Con

Lê Danh Dương gởi lúc 12:28:12 PM, Mar 31, 2023

Đảng Nói Láo Không Phải Tao Nói Láo

Lê Danh Dương gởi lúc 11:46:14 AM, Mar 31, 2023

Vợ Đẹp Dễ Mất Như Chơi

Lê Danh Dương gởi lúc 10:52:46 AM, Mar 31, 2023

NHẬN LẠI ĐI EM

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:24:41 AM, Mar 31, 2023

EM NHỚ ANH

Nguyên Hữu gởi lúc 06:07:32 AM, Mar 31, 2023

HẮN LÀ THẾ

Nguyên Hữu gởi lúc 02:55:35 AM, Mar 31, 2023

CHUYỆN TÌNH HOA SEN

Nguyên Hữu gởi lúc 10:39:44 PM, Mar 30, 2023

Bảo Tàng Tội Ác Nhân Loại

Lê Danh Dương gởi lúc 03:38:10 PM, Mar 30, 2023

YÊU ANH

Nguyên Hữu gởi lúc 09:42:09 AM, Mar 30, 2023

MẤT EM

Nguyên Hữu gởi lúc 06:36:00 AM, Mar 30, 2023

ĐƯỜNG VỀ GẶP GIÓ

Nguyên Hữu gởi lúc 01:50:45 AM, Mar 30, 2023

BẤT LỰC

Nguyên Hữu gởi lúc 10:37:03 PM, Mar 29, 2023

Vẹn Tình Trọn Nghĩa (Thất ngôn bát cú đa chiều)

Lê Danh Dương gởi lúc 03:24:09 PM, Mar 29, 2023

BẾN – ĐÒ

Nguyên Hữu gởi lúc 09:33:07 AM, Mar 29, 2023

KHAO KHÁT

Nguyên Hữu gởi lúc 06:47:49 AM, Mar 29, 2023

AO NHÀ ĐỂ LÂU KHÔNG CÂU

Nguyên Hữu gởi lúc 01:41:26 AM, Mar 29, 2023

ĐỘ CHÍN

Nguyên Hữu gởi lúc 09:34:42 PM, Mar 28, 2023

Hoa Lài (Thất ngôn bát cú đa chiều)

Lê Danh Dương gởi lúc 01:42:26 PM, Mar 28, 2023

EM MẤT ANH RỒI

Nguyên Hữu gởi lúc 09:44:14 AM, Mar 28, 2023

GIÓ TỪ NƠI ĐÂU

Nguyên Hữu gởi lúc 06:29:13 AM, Mar 28, 2023

ĐIỆU HÒ ĐÒ XƯA

Nguyên Hữu gởi lúc 01:31:44 AM, Mar 28, 2023

MIẾNG MỒI

Nguyên Hữu gởi lúc 10:03:23 PM, Mar 27, 2023

TRẢ TIM

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:30:05 PM, Mar 27, 2023

ẢO TƯỞNG

Nguyên Hữu gởi lúc 08:38:12 AM, Mar 27, 2023

QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI

Nguyên Hữu gởi lúc 04:23:01 AM, Mar 27, 2023