Nov 20, 2017

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)

                                        


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

PHÁ ĐÊM

Nguyên Hữu gởi lúc 08:31:17 PM, Nov 20, 2017

KHI CUỘC SỐNG PHÂN VAI CUỘC ĐỜI

Nguyên Hữu gởi lúc 07:25:14 PM, Nov 19, 2017

SAY…

Nguyên Hữu gởi lúc 07:26:41 PM, Nov 18, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (21)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:30:40 AM, Nov 18, 2017

Cánh Gió Vô Tình

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:29:04 AM, Nov 18, 2017

DĂN

Nguyên Hữu gởi lúc 08:54:42 PM, Nov 17, 2017

MIỀN TRUNG - MỘT NỖI ĐAU CHUNG

Nguyên Hữu gởi lúc 07:00:57 PM, Nov 16, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:28:31 AM, Nov 16, 2017

Tôi Hỏi Anh!

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:25:38 AM, Nov 16, 2017

Thơ: HOA VĂN Phổ Nhạc

Cẫm Hà gởi lúc 03:55:44 AM, Nov 16, 2017

ĐIỀU ƯỚC

Nguyên Hữu gởi lúc 07:58:28 PM, Nov 15, 2017

MỘT GÓC MÙA THU

Nguyên Hữu gởi lúc 06:45:48 PM, Nov 14, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (19)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:15:00 AM, Nov 14, 2017

Vui Sống Mình Ạ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:11:56 AM, Nov 14, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (18)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:41:00 AM, Nov 12, 2017

Em Sẽ Nhạt Dần Trong Mắt Tôi

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:37:26 AM, Nov 12, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (17)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:10:17 AM, Nov 10, 2017

Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:07:16 AM, Nov 10, 2017

Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Nguyễn Thanh Thanh gởi lúc 03:04:46 AM, Dec 04, 2014, được trả lời 87 lần, lần cuối vào lúc 08:46:43 AM, Nov 09, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (16)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:20:48 AM, Nov 08, 2017

Day Dứt Mảnh Tình Xưa

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:19:02 AM, Nov 08, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (15)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:33:27 AM, Nov 06, 2017

Anh Trả Mà Sao Em Chẳng Lấy

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:31:34 AM, Nov 06, 2017

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:08:00 AM, Nov 04, 2017

Nhận Lại Đi Em

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:04:49 AM, Nov 04, 2017