Jul 18, 2018

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Thơ họa theo phong cách liên vần

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:24:40 PM, Jul 18, 2018

Lòng Dân

george Stone gởi lúc 08:12:31 AM, Jul 18, 2018

Người Ta Cười Đấy

george Stone gởi lúc 08:09:54 AM, Jul 18, 2018

June Revolution - Cách mạng tháng 6

george Stone gởi lúc 08:08:25 AM, Jul 18, 2018

Nỗi Lòng Của Em

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 03:26:36 AM, Jul 18, 2018

Góc chiều

nguyen viet duc gởi lúc 12:44:31 PM, Jul 16, 2018

Chuyển động Biểu tình

george Stone gởi lúc 08:41:22 AM, Jul 16, 2018

Vùi Chôn Đáy Huyệt

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:53:52 AM, Jul 16, 2018

HỠI TRỜI XANH !

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:51:17 AM, Jul 16, 2018

Gió Trăng Còn Đó

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:48:56 AM, Jul 16, 2018

Cầu Tre Lỡ Nhịp

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:37:38 AM, Jul 13, 2018

Chạnh Thu

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:34:00 AM, Jul 13, 2018

CẢNH ĐỜI BUỒN CỦA EM

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:31:27 AM, Jul 13, 2018

Nói Với Con

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:51:18 AM, Jul 08, 2018

Sửa Lại Cánh Diều

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:48:17 AM, Jul 08, 2018

Giọt Thương

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:42:08 AM, Jul 08, 2018

Nhẹ Đỡ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:39:01 AM, Jul 08, 2018

Nhỏ Lòng (2)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:36:48 AM, Jul 08, 2018

Mát Nhẹ Gió Chiều

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:36:01 AM, Jul 08, 2018

Tình Có Hiểu?

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:35:29 AM, Jul 08, 2018

Công an hèn hạ với dân

george Stone gởi lúc 11:12:00 PM, Jul 07, 2018

Thống Nhất

george Stone gởi lúc 11:09:03 PM, Jul 07, 2018

VN Thối Tha

george Stone gởi lúc 11:04:07 PM, Jul 07, 2018

An ninh Cộng Sản

george Stone gởi lúc 11:03:04 PM, Jul 07, 2018

Tâm Sự Với Gió…

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:34:13 AM, Jul 01, 2018