Apr 21, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
 quang.henry@yahoo.com 

hay:

 
saimonchunhan@gmail.com


* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)  


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

RÊU PHONG TÓC RỐI

Nguyên Hữu gởi lúc 05:32:55 AM, Apr 21, 2024

LỠ BƯỚC QUÊ HƯƠNG

Nguyên Hữu gởi lúc 07:12:14 AM, Apr 20, 2024

Trang thơ Phạm Bá Chiểu

Phạm Bá Chiểu gởi lúc 09:09:31 AM, Jan 04, 2024, được trả lời 66 lần, lần cuối vào lúc 06:16:11 AM, Apr 20, 2024

KHÚC TÌNH XA

Nguyên Hữu gởi lúc 09:44:44 AM, Apr 19, 2024

VẦNG TRĂNG HI VỌNG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:56:30 AM, Apr 18, 2024

SẦU CA

Nguyên Hữu gởi lúc 09:14:29 AM, Apr 17, 2024

SỎI VÀ TÔI

Nguyên Hữu gởi lúc 10:25:13 AM, Apr 16, 2024

XUÂN THẮM TƯƠI

Nguyên Hữu gởi lúc 09:25:49 AM, Apr 15, 2024

BÀI CA CỦA MƯA

Nguyên Hữu gởi lúc 09:12:44 AM, Apr 14, 2024

GIỌT MƯA THU

Nguyên Hữu gởi lúc 02:58:33 AM, Apr 14, 2024

BA CỦA CON

Nguyên Hữu gởi lúc 08:59:38 PM, Apr 13, 2024

HÁT RU…

Nguyên Hữu gởi lúc 09:50:44 AM, Apr 13, 2024

CÁCH BIỆT NHIỀU RỒI

Nguyên Hữu gởi lúc 06:51:12 AM, Apr 13, 2024

BÀI CA CỦA MẶT TRỜI

Nguyên Hữu gởi lúc 09:40:24 AM, Apr 12, 2024

CƠN MƯA MUỘN

Nguyên Hữu gởi lúc 09:54:03 AM, Apr 11, 2024

Xuân về

LAN TIM gởi lúc 10:50:32 AM, Apr 10, 2024

BẤT ỔN TRONG MẮT TÔI

Nguyên Hữu gởi lúc 09:18:45 AM, Apr 10, 2024

NGƯỜI ĐI MÃI THẾ

Nguyên Hữu gởi lúc 09:13:09 AM, Apr 09, 2024

Góc khuất em & tôi

Lê công Tiến gởi lúc 03:18:06 AM, Apr 09, 2024

BÀI CA CỦA RỪNG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:31:32 AM, Apr 08, 2024

MẸ ƠI! CON BUỒN!

Nguyên Hữu gởi lúc 08:50:12 AM, Apr 07, 2024

ĐIỀU HẠNH PHÚC

Nguyên Hữu gởi lúc 10:52:11 PM, Apr 06, 2024

TÌM EM

Nguyên Hữu gởi lúc 09:27:07 AM, Apr 06, 2024

++ Tiết Huệ ++

Cố Hương gởi lúc 03:26:54 PM, Aug 04, 2022, được trả lời 48 lần, lần cuối vào lúc 07:03:31 AM, Apr 06, 2024

++Quách Cư Kính++

Cố Hương gởi lúc 06:12:10 PM, Feb 09, 2022, được trả lời 125 lần, lần cuối vào lúc 07:00:14 AM, Apr 06, 2024