May 23, 2017

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)

                                        


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Chọn Màu

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 10:48:51 AM, May 23, 2017

Chọn Màu

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 03:25:48 AM, May 23, 2017

Có Nhớ Thời Yêu Nhau

Nguyễn An Bình gởi lúc 11:31:10 PM, May 22, 2017

Hương Thiền

Nguyễn An Bình gởi lúc 11:29:15 PM, May 22, 2017

Ký Ức Một Dòng Sông

Nguyễn An Bình gởi lúc 09:34:27 AM, May 22, 2017

Tháng Năm Đỏ Những Mùa Phượng Cũ

Nguyễn An Bình gởi lúc 09:32:44 AM, May 22, 2017

Yêu Quá Bài Thơ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 05:20:39 AM, May 22, 2017

Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Nguyễn Thanh Thanh gởi lúc 03:04:46 AM, Dec 04, 2014, được trả lời 76 lần, lần cuối vào lúc 10:01:54 AM, May 21, 2017

Cứ Thế Đi Em

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:44:37 AM, May 21, 2017

Tâm Sự Với Người Tình!

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 09:51:57 PM, May 20, 2017

Đoạn Cuối Một Cuộc Tình

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:39:10 AM, May 16, 2017

Trăn Trở Dưới Mưa

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:16:06 AM, May 15, 2017

Lóng Lánh Nằm Đây

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 06:11:18 AM, May 13, 2017

Chiều Mưa Qua Sông Đồng nai

Nguyễn An Bình gởi lúc 07:26:44 AM, May 12, 2017

Nếu Như Có Một Ngày

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 02:55:01 AM, May 12, 2017

Khen Và Chê

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:12:32 AM, May 11, 2017

Mùa Hè Xa Lắc

Nguyễn An Bình gởi lúc 09:54:17 AM, May 10, 2017

Còn Thương Màu Lá Tương Tư

Nguyễn An Bình gởi lúc 09:52:15 AM, May 10, 2017

Tiếng Của Lòng Anh

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 01:24:17 AM, May 09, 2017

Chí Hãy Còn Đây!

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 07:57:48 AM, May 08, 2017

Làm Sao Mở Cửa Đón Làn Hương

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:34:55 AM, May 07, 2017

Muốn Gọi Em Mà Không Thể

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:06:04 AM, May 05, 2017

Tôi Sẽ Về!

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:25:30 PM, May 02, 2017

Chạnh Thu Chiều (2)

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 12:59:16 AM, May 01, 2017

Vioết Riêng Cho Em

Sonnguyen gởi lúc 10:28:01 PM, Apr 18, 2017, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 12:20:27 PM, Apr 30, 2017