Oct 24, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

HÀNH HƯƠNG

NhàQuê gởi lúc 06:44:48 AM, Jun 11, 2020, được trả lời 117 lần, lần cuối vào lúc 03:40:55 AM, Oct 24, 2020

Thơ Nguyên Hữu

Nguyên Hữu gởi lúc 09:15:31 PM, Aug 12, 2020, được trả lời 39 lần, lần cuối vào lúc 10:09:31 PM, Oct 22, 2020

Nhung Nhớ Tuổi Thơ

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 11:52:20 AM, Jun 16, 2018, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 11:46:02 PM, Oct 15, 2020

HÀNH HƯƠNG-HƯỚNG THEO ĐƯỜNG LUẬT- XƯỚNG HỌA

NhàQuê gởi lúc 10:49:51 AM, Jul 29, 2020, được trả lời 62 lần, lần cuối vào lúc 01:24:29 PM, Sep 30, 2020

HÀNH HƯƠNG-THƠ VUI-TẾU-CƯỜI TỦM TỈM

NhàQuê gởi lúc 11:26:39 AM, Jul 29, 2020, được trả lời 60 lần, lần cuối vào lúc 01:00:24 PM, Sep 30, 2020

HÀNH HƯƠNG- VĂN

NhàQuê gởi lúc 09:04:52 PM, Jul 30, 2020, được trả lời 13 lần, lần cuối vào lúc 12:42:23 PM, Sep 30, 2020

khai bút đầu xuân bính thân

doquybai gởi lúc 02:17:12 PM, Feb 07, 2016, được trả lời 3 lần, lần cuối vào lúc 11:42:59 PM, Sep 29, 2020

Trúc chi từ

Cố Hương gởi lúc 04:04:37 PM, Aug 15, 2020, được trả lời 8 lần, lần cuối vào lúc 11:26:49 AM, Sep 23, 2020

Tình Rơi Theo Ngàn Lá - Thơ Hoàng Anh 79

Hoàng Anh 79 gởi lúc 07:11:27 AM, Jul 01, 2015, được trả lời 3 lần, lần cuối vào lúc 10:42:47 AM, Sep 21, 2020

Bạch Ngọc Thiềm

Cố Hương gởi lúc 10:16:45 AM, Sep 09, 2020, được trả lời 5 lần, lần cuối vào lúc 06:26:25 PM, Sep 13, 2020

Tì Bà đình

Cố Hương gởi lúc 11:57:29 AM, Sep 08, 2020

Lãng đào sa

Cố Hương gởi lúc 11:12:17 AM, Sep 06, 2020

Dương liễu chi

Cố Hương gởi lúc 08:26:10 PM, Sep 04, 2020, được trả lời 3 lần, lần cuối vào lúc 10:50:58 PM, Sep 04, 2020

XỨ GÌ - SÚNG GÌ

Pham Than gởi lúc 03:26:27 PM, Aug 16, 2020

CÁC BẠN TÔI

Pham Than gởi lúc 02:27:17 PM, Aug 16, 2020

GIẤC MỘNG NGÀY MAI

Nguyên Hữu gởi lúc 08:42:41 PM, Aug 11, 2020

LANG THANG KỈ NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 11:11:50 PM, Aug 10, 2020

CÁ HỒI CHÓ

Nguyên Hữu gởi lúc 09:24:46 PM, Aug 09, 2020

LỠ DẠI

Nguyên Hữu gởi lúc 02:41:33 AM, Aug 09, 2020

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ

Nguyên Hữu gởi lúc 04:40:59 AM, Aug 06, 2020

10 CHUYỆN THẾ SỰ (Chùm thơ 4 câu của Đặng Xuân Xuyến)

Đặng Xuân Xuyến gởi lúc 09:57:10 AM, Aug 05, 2020

CHÁN

Nguyên Hữu gởi lúc 02:35:43 AM, Aug 04, 2020

ĐAU

Nguyên Hữu gởi lúc 04:41:55 AM, Aug 03, 2020

ÁO DÀI

Nguyên Hữu gởi lúc 03:49:26 AM, Aug 02, 2020

ĐÊM

Nguyên Hữu gởi lúc 03:07:10 AM, Aug 01, 2020