May 19, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY » ++Quách Cư Kính++

Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
gởi lúc 06:12:10 PM, Feb 09, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ nhất - Cầm

Cao Sơn ảnh lý hi âm viễn,
Lưu Thủy thanh trung cổ điệu trường.
Khả tích thế vô Chung Kỳ Tử,
Tiêu đồng không đới thoán yên hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Quách Cư Kính 郭居敬 : (?-1354) tự Nghĩa Tổ 義祖 (có chỗ viết Nghi Tổ 儀祖), người huyện Đại Điền 大田縣, trấn Quảng Bình 廣平鎮, tỉnh Phúc Kiến 福建省, là văn nhân, thi nhân, học giả đời Nguyên. Thời trẻ tích cực học tập, thông rành kinh sử, chính trị, kinh bang tế thế, được Ngu Tập虞集, Âu Dương Huyền 歐陽玄 tiến cử lên triều đình nhưng cực lực từ chối, ở ẩn tại quê nhà. Ông viết Nhị thập tứ hiếu 二十四孝 để răn dạy con trẻ, nêu 24 tấm gương hiếu thảo của con với cha mẹ thời cổ. Ông còn viết Bách hương thi 百香詩, một tập thơ gồm 100 bài thất ngôn tuyệt cú, tất cả đều dùng vần Hương là chữ cuối của mỗi bài.

+++++++

Cao Sơn Lưu Thuỷ 高山流水: tên khúc đàn Bá Nha 伯雅 tấu cho Chung Tử Kỳ 鍾子期 nghe, nghe xong Tử Kỳ khen Bá Nha có chí cao như núi và rộng lớn như sông dài. Hai người trở thành tri âm về sau khi Bá Nga đàn bài gì Tử Kỳ cũng nói đúng ý chí của Bá Nha.
Tiêu đồng 焦桐: khúc gỗ ngô đồng bị đốt cháy. Thái Ung 蔡邕 (133-192, cha của Thái Diễm 蔡琰) là một quan chức thời Đông Hán, giỏi đánh đàn, một hôm thấy người đất Ngô đốt một khúc gỗ ngô đồng lâu năm, gió thổi vào lửa phát ra âm thanh rất hay. Thái Ung bèn dập tắt lửa và xin khúc gỗ về làm đàn. Đúng là đàn quý có âm thanh lạ, đuôi đàn còn dấu cháy sém nên được gọi là Tiêu vỹ cầm 焦尾琴. Thời cổ có 4 danh cầm, gồm Hiệu chung 號鍾 của Tề Hoàn Công 齊桓公, Nhiễu lương 繞梁 của Sở Trang Vương 楚莊王, Lục ỷ 綠綺 của Tư Mã Tương Như 馬相如 và Tiêu vỹ 焦尾 của Thái Ung. Về sau Tiêu đồng 焦桐 dùng để chỉ đàn cầm.

+++++++

Bách hương thi kỳ 1 - Đàn cầm

Cao Sơn thanh tấu sâu xa,
Điệu xưa Lưu Thuỷ âm ba sông dài.
Thế gian thiếu bóng Kỳ tài,
Cầm là gỗ sém, phủ mài khói hương.

Phan Lang

+++++++

百香詩 其一 琴

高山影裏希音遠,
流水聲中古調長。
可惜世無鍾期子,
焦桐空帶爨烟香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Vui lòng login để trả lời trong mục này. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 02:52:52 PM, Feb 10, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ nhị - Kỳ

Liễu ấm thâm thâm nhật chánh trường,
Bất tri thùy hướng tĩnh trung mang.
Kỷ hồi lạc ứ tình song ngọ,
Ngâm mộng kinh hồi xuân thảo hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 2 - Cờ

Ngày dài bóng liễu thâm u ,
Có ai lặng lẽ vận trù cuộc mê.
Nhìn song trưa tạnh nắng hoe,
Mơ hồ mộng hãi xuân về cỏ thơm.

Phan Lang

+++++++

百香詩其二 棋

柳蔭深深日正長,
不知誰向靜中忙。
幾回落於晴窗午,
吟夢驚回春草香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 04:49:43 PM, Feb 10, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ tam - Thư

Thối bút thành đôi khả trủng tàng,
Bán sinh tân khổ học Chung Vương.
Quân khan song ngoại hàn trì thủy,
Noãn nhật nùng huân khí mặc hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Thư: chỉ chữ viết, văn tự, thư pháp.

Thối bút trủng 退筆冢: mồ chôn đầu bút cùn. Xưa lấy tích sư Trí Vĩnh 智永 (cháu 7 đời của Vương Hy Chi), trú tại chùa Vĩnh Hân ở Ngô Hưng 吳興永欣寺, nhiều năm học viết chữ (thư pháp), gom bút cùn thành chum vại, đem chôn. Sau dùng điển tích nầy chỉ sự cố gắng chuyên cần học tập lâu năm.
Trang: 退筆冢_百度百科


Chung Vương 鍾王: chỉ Chung Dao 鍾繇 và Vương Hy Chi 王羲之, hai nhà viết thư pháp nổi tiếng thời xưa.
Chung Dao (151-230): quê Trường Xã 長社, Dĩnh Xuyên 潁川, sống thời Tam Quốc, làm quan đến chức Thái phó, là người đã tạo ra lối viết chữ Khải 楷書, ngang ngay, sổ thẳng, vuông vức.
Vương Hy Chi (303-361): nhà thư pháp thời Đông Tấn, tổ tịch ở Sơn Đông, sau dời qua Cối Kê 會稽 (nay là Thiệu Hưng 紹興, Chiết Giang 浙江) được xưng là Thư thánh 書聖 (ông thánh viết thư pháp).


Mặc hương: hương thơm từ mực, văn tự, thư pháp toả ra nơi bức vẽ cảnh hồ ngoài song cửa trong ngày nắng ráo.
+++++++

Bách hương thi 3 - Thư

Đồi cao chôn bút thành mồ,
Nửa đời khổ nhọc học vào Chung Vương.
Anh nhìn hồ nước ngoài song,
Mực nghiên ngày ấm toả nồng mặc hương.

Phan Lang

+++++++

百香詩其三 - 書

退筆成堆可冢藏,
半生辛苦學鍾王。
君看窗外寒池水,
暖日濃薰氣墨香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:27:15 AM, Feb 11, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ tứ - Bút

Thê vân lai tự Quảng Hàn hương,
Bạt hậu sương hào duệ tự mang.
Lưu dữ Trích Tiên đề phẩm dụng,
Trầm Hương Đình bắc mẫu đan hương.

Quách Cư Kính

Quảng Hàn 廣寒: cung Quảng Hàn tức mặt trăng, cư dân gồm có: Thái Âm tinh quân 太陰星君 (tức Nguyệt thần 月神, Nguyệt Quang nương nương 月光娘娘), Ngô Cương 吳剛 (người bị thiên đế phạt đứng chặt gốc quế) , Thường Nga 嫦娥, Ngọc thố 玉兔.

Sương hào 霜毫: chỉ bút lông 毛笔.

Lưu dữ Trích Tiên đề phẩm dụng: Lý Bạch 李白 làm thơ "Thanh bình điệu 清平調" tả mỹ nhân khuynh quốc Dương Quý Phi đứng tựa lan can Đình Trầm Hương 沉香亭 để quân vương tươi cười nhìn ngắm.

Danh hoa, khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Thường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm Hương Đình bắc ỷ lan can.

名花傾國兩相歡,
常得君王帶笑看。
解釋春風無限恨,
沉香亭北倚欄杆。

+++++++

Bách hương thi 4 - Bút

Nguyệt cung đùn lớp mây từng,
Bút ra khỏi vỏ bừng bừng đảo khuynh.
Trích Tiên nhạc điệu Thanh Bình,
Mẫu đơn còn toả thơm Đình Trầm Hương.

Phan Lang

+++++++

百香詩其四 筆

梯雲來自廣寒鄉,
拔後霜毫鋭似鋩。
畱與謫仙題品用,
沉香亭北牡丹香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 04:46:45 PM, Feb 11, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ ngũ - Họa

Lưu thủy vô thanh không hạo miểu,
Viễn sơn hữu sắc thậm vi mang.
Hào đoan biệt hữu xuân phong xứ,
Ỷ trúc mai hoa đới nguyệt hương.

Quách Cư Kính

Hào đoan: bút hạ.

+++++++

Bách hương thi 5 - Tranh

Nước chảy êm êm đến cõi xa,
Núi xanh hiện rõ sắc đậm đà.
Dưới bút cảnh xuân như phảng phất,
Tre lồng bóng nguyệt ngát mai hoa.

Phan Lang

+++++++

百香詩其五 - 畫

流水無聲空浩渺,
遠山有色甚微茫。
毫端別有春風處,
倚竹梅花帶月香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 03:53:23 PM, Feb 14, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ lục - Mặc

Thập bát công sanh vạn nhận cương,
Hôi tâm hỏa nguyệt lợi văn phòng.
Đào hoằng trì bạn huyền vân khởi,
Do đới Tồ Lai phong tuyết hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Thập bát công 十八公: chỉ cây tùng 松, ba chữ thập+bát+công hợp lại thành chữ tùng.

Đào hoằng trì 陶泓池: chỉ nghiên mực (bằng sứ, sành, gạch nung...)

Tồ Lai 徂徠: tên núi tại Thái An 泰安, Sơn Đông 山東, nơi có nhiều gỗ quý.

+++++++

Bách hương thi 6 - Mực

Núi cao vạn nhận sinh tùng,
Đốt thiêu thành bột lợi chung văn phòng.
Nghiên sâu bốc khói đen nồng,
Còn thơm mùi gió tuyết trong núi Tồ.

Phan Lang

+++++++

百香詩其六 - 墨

十八公生萬仞崗,
灰心火月利文房。
陶泓池畔玄雲起,
猶帶徂徠風雪香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 03:18:38 PM, Feb 16, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ thất - Nghiễn

Mãi đắc Côn Sơn ngọc nhất phương,
Ngâm biên ma trác tuế hoa trường.
Dạ lai bảo hạp vong thu bế,
Nhất điểm phi hồng thanh mặc hương.

Quách Cư Kính

Côn Sơn ngọc 崑山玉: còn gọi Hoà Điền ngọc 和田玉, sản xuất tại Hoà Điền, phía tây núi Côn Luân, tức vùng Tashkurgan trên cao nguyên Pamir . Ngọc được phân bố chạy dài qua các vùng Hoà Điền 和田, Diệp Thành葉城, Toa Xa 莎車.

+++++++

Bách hương thi 7 - Nghiên mực

Mua xong khối ngọc núi Côn,
Dũa mài ngâm vịnh sắt son lâu dài.
Về đêm hộp mở không cài,
Mực thơm một vết hương phai bay hồng.

Phan Lang

+++++++

百香詩其七 - 硯

買得崑山玉一方,
吟邊磨琢歲華長。
夜來寶匣忘收閉,
一點飛紅清墨香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 09:53:02 AM, Feb 17, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ bát - Chỉ

Phú tựu Tam Đô cùng giá trực,
Lâu tu Ngũ Phụng thiện văn chương.
Đô duyên bạch tự mai hoa hảo,
Tả xuất tân ngâm tự tự hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 8 - Giấy

Giá lên vì Phú Tam Đô,
Tô lầu Ngũ Phụng nhờ vào văn chương.
Giấy như mai trắng dưới sương,
Bài ngâm chữ mới thơm hương từng hàng.

Phan Đường Thi Lang

+++++++

Tam Đô Phú 三都賦: bài phú do Tả Tư 左思 đời Tây Tấn sáng tác. Bài phú được làm vào lúc nhà Tấn đã chiếm được hai nước Thục và Ngô sau thời phân tranh Tam Quốc, tả ba thủ đô của ba nước, nói rằng hai nước kia bị tiêu diệt thì thủ đô cũng không còn và phải nhập vào Lạc Dương là kinh đô của nước Tấn. Bài phú nổi tiếng đương thời, lại có lời giới thiệu của Hoàng Phủ Mật 皇甫謐, danh gia thời đó nên càng được nhiều người sao chép lại. Vì vậy giấy viết ở Lạc Dương tăng giá, không đủ cung cầu nên có điển tích Lạc Dương chỉ quý 洛陽紙貴 (giấy ở Lạc Dương quý hiếm).

Ngũ Phụng Lâu 五鳳樓: chỉ năm toà lâu đài ở Lạc Dương,nằm trong cửa Ứng Thiên 應天門, cửa chính của Tử Vi Thành 紫微城正門, lầu chính nằm giữa, bốn lầu kia nằm hai bên (gọi là đoá lâu 垛樓, khuyết lâu 闕樓) được xây mái cong như hình cánh én, cánh phượng. Vì vậy mới có tên Ngũ Phụng Lâu. Ngũ Phụng Lâu được tô vẽ rất đẹp, về sau từ ngữ nầy dùng để chỉ văn chương hoa mỹ. Dương Đại Niên 楊大年 đời Tống có viết về điển tích nầy trong "Ngũ Phụng Lâu thủ 五鳳樓手” của ông như sau:
Xưa hai anh em bà con Hàn Phổ 韓浦, Hàn Kịp 韓洎 giỏi thơ văn, nhưng Kịp chê Phổ văn chương không hoa mỹ, giống giây thừng quấn quanh nhà chống gió bão. Phổ nhân có người gửi bán giấy đẹp đất Thục là Hoán khê tiên 浣溪箋 (tục truyền do Tiết Đào đời Đường sáng chế) nên làm thơ trả lời như sau :

Thập dạng Man tiên xuất Ích Châu,
Ký lai tân tự Hoán Khê đầu.
Lão huynh đắc thử toàn vô dụng,
Trợ nhĩ thiêm tu Ngũ Phụng Lâu.

Ở Ích Châu có đến hàng chục loại giấy viết,
Mới gửi đến là giấy ở Hoán Khê nổi tiếng.
Anh có được giấy đó cũng vô dụng,
Tôi trợ giúp anh vẽ đẹp thêm lầu Ngũ Phụng vậy.

十樣蠻箋出益州,
寄來新自浣溪頭。
老兄得此全無用,
助爾添修五鳳樓。

楊大年-五鳳樓手

++++++++++

百香詩其八 - 紙

賦就三都窮價直,
樓修五鳳擅文章。
都緣白似梅花好,
寫出新吟字字香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 05:07:03 PM, Feb 17, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ thập - Phiến

Nhất phiến Tề hoàn bạch tự sương,
Đoàn đoàn minh nguyệt xuất đông phương.
Trì đình yến tọa khinh diêu xứ,
Dẫn đắc hà phong lược diện hương.

Quách Cư Kính

+++++++

百香詩其十 - 扇

一片齊紈白似霜,
團團明月出東方。
池亭宴坐輕搖處,
引得荷風掠面香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++

Bách hương thi 10 - Quạt

Trắng tựa sương lụa Tề một mảnh,
Tròn tròn như trăng sáng phương đông.
Ngồi phe phẩy trì đình dự yến,
Gió đưa hương qua mặt sen nồng.

Phan Đường Thi Lang

+++++++

Tề hoàn: hay Tề hoàn tố 齊紈素: lụa trắng sợi mỏng sản xuất tại nước Tề thời Xuân Thu, về sau dùng để chỉ quạt hình tròn (đoàn phiến 團扇).

Oán ca hành

Tân chế Tề hoàn tố,
Kiểu khiết như sương tuyết.
Tài vi hợp hoan phiến,
Đoàn đoàn tự minh nguyệt.

Ban Tiệp Dư

怨歌行

新制齊紈素,
皎潔如霜雪。
裁為合歡扇,
團團似明月。

班倢伃

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:28:42 AM, Feb 22, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ thập nhị - Ngư chu

Nhất trạo phiên phiên hoạt kế trường,
Ngũ hồ tứ hải thị gia hương.
Triêu lai sanh xuất liễu âm khứ,
Xung lạc giang hoa đới vũ hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 12 - Thuyền đánh cá

Một chèo làm kế sinh nhai,
Năm hồ bốn biển vãng lai quê nhà.
Liễu râm sáng sớm chống ra,
Dưới mưa quẩy rụng hương hoa ven bờ.

Phan Đường Thi Lang

+++++++

百香詩其十二 - 漁舟

一棹翩翩活計長,
五湖四海是家鄉。
朝來撐出柳陰去,
衝落江花帶雨香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:35:16 AM, Feb 22, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ thập tam - Địch

Kỳ trúc tân tài xích hứa trường,
Nguyệt minh Tam lộng cứ Hồ sàng.
Nhất thanh phong dẫn vân đoan khứ,
Xuy lạc mai hoa chỉ khiếm hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Tam lộng 三弄: tức Mai hoa Tam lộng 梅花三弄, còn có tên "Mai hoa dẫn 梅花引", "Mai hoa khúc 梅花曲", tương truyền do Hoàn Y 桓伊 đời Đông Tấn sở tác dành cho tiêu sáo. Về sau cải biên cho cổ cầm. Tam lộng gồm ba đoạn Thượng chuẩn 上准, Trung chuẩn 中准, Hạ chuẩn 下准, nói về sự trong trắng trinh bạch, chịu lạnh của hoa mai, cũng để chỉ người cao khiết có tiết tháo.

+++++++

Bách hương thi 13 - Ống sáo

Trồng trúc mong được xích dài,
Hồ cơ Tam Lộng thổi bài dưới trăng.
Âm thanh gió dẫn mây giăng,
Hoa mai rơi rụng e rằng thiếu hương.

Phan Đường Thi Lang

+++++++

百香詩其十三 - 笛

蘄竹新栽尺許長,
月明三弄據胡牀。
一聲風引雲端去,
吹落梅花只欠香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:40:54 AM, Feb 23, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ thập lục - Kính

Bách luyện thiên ma nhật sắc quang,
Thế gian nghiên xú bất thao tàng.
Hàm Chương diêm hạ đông phong lý,
Tằng chiếu mai hoa ngũ xuất hương.

Quách Cư Kính

++++

Hàm Chương : Hàm Chương cung 含章宮, tên cung điện đời Hán.

Kỳ lân chu điểu, long hưng Hàm Chương.
Trương Hành - Tây kinh phú.

麒麟朱鳥,龍興含章。
張衡 - 西京賦。

Ngũ xuất mai hoa: hoa mơ năm cánh.

+++++++

Bách hương thi 16 - Gương

Trăm tôi nghìn luyện sáng ngời,
Khó thay xấu đẹp đổi dời dấu che.
Hàm Chương khi gió xuân về,
Hương mơ năm cánh, hồng soi má người.

Phan Đường Thi Lang

+++++++

百香詩其十六 - 鏡

百煉千磨日色光,
世間姸醜不韜藏。
含章檐下東風裏,
曾照梅花五出香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:23:10 AM, Feb 23, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ thập thất - Tửu liêm

Câu dẫn du nhân nhập túy hương,
Phong trung diêu duệ tự phi mang.
Nhất can tà xuất cao lâu ngoại,
Đại tự căng khoa trúc diệp hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 17 - Cờ quán rượu

Dẫn người vào cõi xỉn say,
Trên không vẫy lộng tung bay mời chào.
Một sào chênh chếch lầu cao,
Chữ to khoe trúc diệp tao hương nồng.

Phan Đường Thi Lang

+++++++

百香詩其十七 - 酒帘

勾引遊人入醉鄉,
風中搖曳自飛忙。
一竿斜出高樓外,
大字矜夸竹葉香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:48:28 AM, Feb 28, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ nhị thập lục - Điệp

Đông phong hoa quốc thị ngô hương,
Nhất điểm xuân tâm nhật nhật mang.
Tạc dạ mẫu đan tùng lý túc,
Mãn đình phong lộ mộng hồn hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 26 - Bướm

Quê nàng hoa cỏ gió đông,
Ngày ngày xuân tiết bận lòng đa mang.
Đêm rồi trú đám mẫu đan,
Đầy sân sương gió hương tan mơ hồ.

Phan Lang

+++++++

百香詩其二十六 - 蝶

東風花國是吾鄉,
一點春心日日忙。
昨夜牡丹叢裏宿,
滿庭風露夢魂香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶2

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 01:03:42 PM, Feb 28, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ tam thập tứ - Mẫu đan

Thiên cổ phương danh xuất Lạc Dương,
Thân cư hoa quốc hợp xưng vương.
Ngọc lan can ngoại đông phong nhuyễn,
Nhật ánh hồng vân nhất đóa hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 34 - Mẫu đan

Ngàn xưa danh nổi Lạc Dương,
Muôn hoa chịu lép, xưng vương giữa bầy.
Gió xuân hiên ngọc nhẹ lay,
Đoá mây hồng nắng hương bay nhẹ nhàng.

Phan Lang

+++++++

百香詩其三十四 - 牡丹

千古芳名出洛陽,
身居花國合稱王。
玉欄干外東風軟,
日映紅雲一朵香

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶2

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:03:03 AM, Mar 08, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ cửu thập nhất - Mỹ nhân

Tuyết tác xuân y hà tác thường,
Viễn san đạm đạm tẩm ba quang.
Lục song thụy khởi tân sơ lược,
Tà sáp mai hoa nhất tiễn hương.

Quách Cư Kính

Lục song:song cửa có treo màn lụa xanh, chỉ nơi ở của phụ nữ.

Viễn san đạm đạm tẩm ba quang: nét mày nhạt như núi xa, mắt lung linh chìm đắm.

+++++++

Bách hương thi 91 - Mỹ nhân

Ráng là xiêm áo xuân là tuyết,
Đắm lung linh mắt biếc mày châu.
Lục song thức dậy chải đầu,
Cài nghiêng mái tóc hương nhàu đoá mai.

Phan Lang

+++++++

百香詩其九十一 - 美人

雪作春衣霞作裳,
遠山淡淡浸波光。
綠窗睡起新梳掠,
斜插梅花一翦香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶5

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 09:01:12 AM, Mar 08, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ cửu thập tam - Lệ

Độc tọa sa song biệt hận trường,
Kỷ hồi thâu tích đoạn loan trường.
Hoàng hôn môn yểm lê hoa vũ,
Giới phá tàn trang nhất tuyến hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 93 - Nước mắt

Ngồi trong cửa hận xa nhau,
Dấu đi nước mắt lòng đau mấy bề.
Then cài mưa rụng hoa lê,
Tàn trang xoá dấu hương mê cuối chiều.

Phan Lang

+++++++

百香詩其九十三 - 淚

獨坐紗窗別恨長,
幾回偷滴斷鸞腸。
黃昏門掩梨花雨,
界破殘妝一綫香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶5

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 11:18:37 AM, Mar 08, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ cửu thập bát - Phong

Tảo trừ viêm thử tác thanh lương,
Ý khí phiêu phiêu viễn phụng dương.
Kỷ độ Quảng Hàn cung lý quá,
Quế hoa xuy động mãn thiên hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 98 - Gió

Trừ nóng bức tạo mát lành,
Xiển dương chánh niệm đức thành bay xa.
Quảng Hàn mấy độ ghé qua,
Quế hoa lay động hương nhoà trời mây.

Phan Lang

+++++++

百香詩其九十八 - 風

掃除炎暑作清凉,
意氣飄飄遠奉揚。
幾度廣寒宮裏過,
桂花吹動滿天香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶5

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:25:23 AM, Mar 09, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi kỳ nhất bách - Tuyết

Vạn lý diêu san thúy sắc tàng,
Ngọc vi mao xá phấn vi tường.
Vô đoan đôi tích tiền thôn lý,
Giảm khước mai hoa nhất bán hương.

Quách Cư Kính

+++++++

Bách hương thi 100

Núi xa vạn dặm mất màu xanh,
Phấn phủ tường rêu ngọc phủ tranh.
Thôn ngoài dồn lại thành đồi đống,
Khiến hoa mơ giảm nửa hương lành.

Phan Lang

+++++++

百香詩其一百 - 雪

萬里遙山翠色藏,
玉為茅舍粉為墻。
無端堆積前村裏,
減卻梅花一半香。

郭居敬
詩詞索引郭居敬-七絶5

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:26:49 AM, Mar 09, 2022

++Quách Cư Kính++

+++++++

Bách hương thi 100 - Tuyết
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 02:32:20 PM, Mar 15, 2022

++Tát Đô Lạt++

+++++++

Ký xá đệ Thiên Dự

Hồng nhạn phi nam bắc,
Quan hà cách đệ huynh .
Thủy thông Vân Tử quốc,
Chu bạc Hán Dương thành .
Lạc mộc phong sương hạ,
Cao thu cổ giác thanh .
Cố nhân như hữu ý,
Vị ngã đạo hương tình .

Tát Đô Lạt

Tát Đô Lạt 薩都剌 ( khoảng 1300-1355) : tự Thiên Tích 天錫, hiệu Trực Trai 直齋, hoạ gia, thi nhân đời Nguyên, tổ tiên người Tây Vực, theo quân đội Mông Cổ chuyển về đông, sinh tại Nhạn Môn 雁門 (huyện Đại 代縣, Sơn Tây 山西) . Đỗ tiến sĩ năm 1327 (Thái Định tứ niên), nhậm chức Ứng phụng hàn lâm văn tự 應奉翰林 文字, Nam đài ngự sử 南臺禦史, đàn hặc các giới chức quyền quý, đổi làm Giang Nam hành đài thị ngự sử 江南行臺侍禦史, Hoài tây bắc đạo kinh lịch 淮西北道經歷, về già cư ngụ tại Hàng Châu . Giỏi hội hoạ, thư pháp, đặc biệt Khải thư 楷書 . Có "Nhạn Môn tập 雁門集" .

Vân Tử quốc 鄖子國 : tên đất, nay tại đông nam huyện Vân Đỗ 雲杜縣, Giang Hạ 江夏, tỉnh Hồ Bắc 湖北省 .

Hán Dương thành 漢陽城 : còn gọi là Miện Châu thành 沔州城, nay là khu Hán Dương 漢陽區 thuộc thành phố Vũ Hán 武漢市, Hồ Bắc .

+++++++

Gửi em trai Thiên Dự

Nhạn hồng bay nam bay bắc,
Anh em xa cách quan sơn .
Sông thông đến nước Vân Tử,
Thuyền đỗ chân thành Hán Dương .
Trời thu trong thanh tiếng ốc,
Lá cây rụng dưới gió sương .
Cố nhân như có tình ý,
Vì ta nói chuyện cố hương .

Phan Lang

+++++++

寄舍弟天與

鴻鴈飛南北,
闗河隔弟兄。
水通鄖子國,
舟泊漢陽城。
落木風霜下,
高秋鼓角清。
故人如有意,
為我道鄉情。

薩都剌
詩詞索引薩都剌五律1

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 12:24:13 PM, Mar 18, 2022

++Tát Đô Lạt++

+++++++

Thu dạ văn địch

Hà nhân xuy địch thu phong ngoại,
Bắc Cố sơn tiền nguyệt sắc hàn .
Diệc hữu Giang Nam vị quy khách,
Bồi hồi chung dạ ỷ lan can .

Tát Đô Lạt

+++++++

Đêm thu nghe sáo

Ai người thổi địch gió thu,
Dưới trăng Bắc Cố núi mù lạnh tê .
Giang Nam có khách chưa về,
Dựa hiên ray rứt não nề cả đêm .

Phan Lang

+++++++

秋夜聞笛

何人吹笛秋風外,
北固山前月色寒。
亦有江南未歸客,
徘徊終夜倚闌乾。

薩都剌

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 09:34:06 AM, Mar 28, 2022

++Lư Long Vân++

+++++++

Áo nùng ca kỳ 4

Cổ khách bất tri sầu,
Đãn tuý tửu gia lâu.
Nông tâm Lũng hạ thuỷ,
Bi yết hà thời hưu.

Lư Long Vân

+++++++

Khúc hát phiền muộn kỳ 4

Khách buôn chẳng biết chi sầu,
Phàm khi rảnh việc lên lầu uống say.
Tình em nước suối Lũng Tây,
Nghẹn ngào theo mãi biết ngày nào ngưng.

Phan Lang

+++++++

懊儂歌其四

估客不知愁,
但醉酒家樓。
儂心隴下水,
悲咽何時休。

盧龍雲
詩詞索引盧龍雲-五絶

+++++++

Lư Long Vân 盧龍雲 tự Thiếu Tùng 少從, không rõ năm sinh và mất, người Sa Đầu 沙頭, trấn Cửu Giang 九江鎮, Phật Sơn 佛山, Quảng Đông, đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 11 (1583) đời Minh, nhậm tri huyện Mã Bình 馬平知縣, chuyển qua Hàm Đan 邯鄲, Hà Bắc, rồi tri huyện Trường Lạc 長樂, Phúc Kiến, Hộ bộ viên ngoại lang 戶部員外郎. Sau vì chống các quyền thần, bị đổi ra làm tại Mạc phủ phiên trấn Giang Tây 江西藩幕, Quý Châu bố chính ty tham nghị 貴州布政司參議. Khi làm tri huyện đã tiết kiệm cho dân hơn 2000 thạch thuế (gạo), đào kênh ngòi, trị lũ lụt,... Khi làm tham nghị Quý Châu, đã đến Khê Động phủ dụ người Miêu (trước đó đã nổi dậy đánh thành giết quan lại). Ông tính tình trầm mặc, làm việc tận tuỵ, học hỏi không biết mệt. Trước tác có Độc thi loại yếu 讀詩類要, Tứ Lưu Đường cảo 四留堂稿 30 quyển, Thượng luận toàn biên 尚論全編 hơn 100 quyển, Dịch kinh bổ nghĩa 易經補義.

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 02:59:41 PM, Apr 02, 2022

++Lư Long Vân++

+++++++

Thanh thanh hà bạn thảo


Thanh thanh hà bạn thảo,
Điều điều Kinh Lạc đạo.
Lương nhân hành vị quy,
Đạo viễn âm tín hi.
Trường Thành vạn dư lý,
Nhật mộ phong sa khỉ.
Diêu vọng cách sơn xuyên,
Trầm ưu hạt năng dĩ.
Nam nhi chí tứ phương,
Tiện thiếp cửu không phòng.
Công danh cập thịnh niên,
Ly hợp cự hữu thường.
Khách tòng bắc đạo tuyền,
Hàm thư hỉ vi truyền.
Khai hàm tế ngoạn dịch,
Uý ngã trường tương ức.
Công thành đương tảo hoàn,
An đắc cửu ly biệt.

Lư Long Vân

+++++++

Kinh Lạc : kinh thành Lạc Dương 洛陽. Người sau dùng Kinh Lạc chỉ quốc đô, như Đông Tấn, Nam triều gọi Kiến Khang (Nam Kinh) là Kinh Lạc hoặc Thanh triều và hiện nay gọi Bắc Kinh là Kinh Lạc.

+++++++

青青河畔草


青青河畔草,
迢迢京洛道。
良人行未歸,
道遠音信稀。
長城萬餘里,
日暮風沙起。
遙望隔山川,
沉憂曷能已。
男兒志四方,
賤妾久空房。
功名及盛年,
離合詎有常。
客從北道旋,
椷書喜爲傳。
開椷細玩繹,
慰我長相憶。
功成當早還,
安得久離別。

郭居敬

+++++++

Xanh xanh cỏ bờ sông

Bờ sông cỏ đã xanh xanh,
Đi về xa lắm kinh thành Lạc Dương.
Trượng phu xưa đã lên đường,
Chưa về, ngay cả tin sương chẳng màng.
Trường Thành vạn dặm quan san,
Hoàng hôn gió cát ngập tràn khắp nơi.
Núi sông phóng mắt xa vời,
Buồn lo theo tới chân trời vấn vương.
Chàng đi, chí gửi bốn phương,
Còn em phòng vắng náu nương tháng ngày.
Công danh không dễ vận may,
Bi hoan ly hợp từ nay thường là.
Khách từ đường bắc về qua,
Rất mừng chàng có thư nhà tin vui.
Mở thư cẩn thận bùi ngùi,
Có lời an ủi khuyên thôi phiền rầy.
Công thành chàng sẽ về ngay,
Yên tâm cho bỏ những ngày xa nhau.

Phan Lang

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 09:56:48 AM, Apr 03, 2022

++Lư Long Vân++

+++++++

Thu dạ lữ hoài kỳ 1

Thu sắc liên thanh dạ,
Tân lương đậu khách song.
Hạ duy hiềm trú đoản,
Sai khả đối ngân công.

Lư Long Vân

+++++++

秋夜旅懷其一


秋色憐清夜,
新涼逗客窗。
下帷嫌晝短,
差可對銀釭。

盧龍雲

+++++++

Nỗi lòng đêm thu nơi đất khách kỳ 1

Cảnh thu luyến lưu đêm sáng,
Song khách hơi mát tạm dừng.
Buông màn hận vì ngày ngắn,
Buộc lòng đối diện đèn đơn.

Phan Lang

+++++++
Cố Hương
Ghi danh: Jul 15 2010
Số bài: 2322
trả lời lúc 08:40:38 AM, Apr 06, 2022

++Lư Long Vân++

+++++++

Vương Minh Quân kỳ 1

Yểm lệ hàm tình xuất Hán cung,
Hồ vương kiến thiếp hỉ tương phùng.
Thiên lưu bạc mệnh giao Hoà Lỗ,
Cảm hối đương thời kế vị công.

Lư Long Vân

+++++++

Minh Quân tức Chiêu Quân 昭君, tên thật là Vương Tường 王牆, là một phi tần của Hán Nguyên Đế, được gả cho chúa Hung Nô để cầu hoà.

+++++++

王明君其一

掩淚含情出漢宮,
胡王見妾喜相逢。
天留薄命教和虜,
敢悔當時計未工。

盧龍雲

+++++++

Vương Minh Quân - 1

Rời cung Hán ôm tình nuốt lệ,
Gặp mặt em Hồ chúa vui mừng.
Phận cánh bèo trời giao Hoà Lỗ,
Kế đương thời tiếc chẳng thành công.

Phan Lang

+++++++