May 30, 2023

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi





Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn





   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:




 quang.henry@yahoo.com 

hay:

 
saimonchunhan@gmail.com






* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)  


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

CÁI VỊ ĐỜI

Nguyên Hữu gởi lúc 09:31:04 PM, Apr 05, 2023

MÔI SAY

Nguyên Hữu gởi lúc 08:24:04 AM, Apr 05, 2023

GỬI TÌNH CHO GIÓ

Nguyên Hữu gởi lúc 01:19:10 AM, Apr 05, 2023

XÓM SỢ VỢ

Nguyên Hữu gởi lúc 10:04:22 PM, Apr 04, 2023

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:32:04 AM, Apr 04, 2023

CŨ – MỚI TÌNH YÊU

Nguyên Hữu gởi lúc 06:54:05 AM, Apr 04, 2023

ANH TRẢ MÀ SAO EM CHẲNG LẤY

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 02:32:31 AM, Apr 04, 2023

TỰ TÌNH

Nguyên Hữu gởi lúc 12:31:08 AM, Apr 04, 2023

CHIẾC CỬA SỔ

Nguyên Hữu gởi lúc 08:58:38 PM, Apr 03, 2023

Ai Gan Đi Với Thày ( Thất ngôn bát cú đa chiều sáng tác kiểu mới của LDD)

Lê Danh Dương gởi lúc 05:25:51 PM, Apr 03, 2023

Xuân về

LAN TIM gởi lúc 03:28:28 PM, Apr 03, 2023

KHÚC XUÂN LÒNG

Nguyên Hữu gởi lúc 08:54:32 AM, Apr 03, 2023

Vun Trồng Hạnh Phúc (Thất ngôn bát cú đa chiều)& Chúa Dự Tiệc Cưới Cana (Lục bát)....

Lê Danh Dương gởi lúc 04:57:13 AM, Apr 03, 2023

MƠ MÀNG MÙA HẠ

Nguyên Hữu gởi lúc 04:20:27 AM, Apr 03, 2023

MẤT ANH

Nguyên Hữu gởi lúc 01:32:22 AM, Apr 03, 2023

TINH SƯƠNG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:46:38 PM, Apr 02, 2023

Gia Đình Chủng Viện Đầu Tiên & Chân Tu & Khi Muối Đã Hết Mặn

Lê Danh Dương gởi lúc 07:38:22 PM, Apr 02, 2023

MÌNH TÔI

Nguyên Hữu gởi lúc 09:19:05 AM, Apr 02, 2023

HÃY VUI LÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 06:39:41 AM, Apr 02, 2023

Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người

Lê Danh Dương gởi lúc 04:58:12 AM, Apr 02, 2023

TRÁI TIM KHÔNG CÓ TỘI

Nguyên Hữu gởi lúc 01:13:46 AM, Apr 02, 2023

CUNG SẦU

Nguyên Hữu gởi lúc 09:09:55 PM, Apr 01, 2023

TÌNH YÊU CỦA TA TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

Nguyên Hữu gởi lúc 09:18:30 AM, Apr 01, 2023

NIỀM VUI NỞ MUỘN

Nguyên Hữu gởi lúc 05:19:18 AM, Apr 01, 2023

Câm Lặng Chịu Đựng

Lê Danh Dương gởi lúc 03:04:41 AM, Apr 01, 2023