May 19, 2024

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images

                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
 quang.henry@yahoo.com 

hay:

 
saimonchunhan@gmail.com


* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)  


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Lâm Bật

Cố Hương gởi lúc 09:32:33 AM, Jan 03, 2022, được trả lời 111 lần, lần cuối vào lúc 09:05:37 AM, May 06, 2024

Bài giới thiệu

xemaychinhhang gởi lúc 10:16:07 PM, May 05, 2024

Bài giới thiệu

xemaychinhhang gởi lúc 10:11:22 PM, May 05, 2024

KIẾP ĐỜI

Nguyên Hữu gởi lúc 06:49:03 AM, May 05, 2024

LẠI MUỐN LUI VỀ

Nguyên Hữu gởi lúc 01:07:00 AM, May 05, 2024

BÀI CA MÙA GẶT

Nguyên Hữu gởi lúc 09:01:41 AM, May 04, 2024

BÀI CA DÒNG SÔNG QUÊ

Nguyên Hữu gởi lúc 09:15:46 AM, May 03, 2024

Xuân về

LAN TIM gởi lúc 10:50:32 AM, Apr 10, 2024, được trả lời 2 lần, lần cuối vào lúc 12:19:17 PM, May 02, 2024

Thầm thương ta

LAN TIM gởi lúc 12:17:45 PM, May 02, 2024

++ Bài từ trong hình vẽ ++

Cố Hương gởi lúc 09:59:49 PM, Aug 29, 2023, được trả lời 8 lần, lần cuối vào lúc 10:44:52 AM, May 02, 2024

CHỈ NHƯ NGỌN NẾN

Nguyên Hữu gởi lúc 10:09:49 AM, May 02, 2024

TIẾNG HÁT VIỆT NAM

Nguyên Hữu gởi lúc 09:26:11 AM, Apr 30, 2024

++ Mao Kỳ Linh ++

Cố Hương gởi lúc 11:07:24 AM, Aug 16, 2022, được trả lời 44 lần, lần cuối vào lúc 10:15:33 AM, Apr 29, 2024

BÀI CA CỦA MÂY

Nguyên Hữu gởi lúc 09:18:52 AM, Apr 29, 2024

BÀI CA CỦA NẮNG

Nguyên Hữu gởi lúc 05:17:14 AM, Apr 28, 2024

THÀNH PHỐ ĐỜI ANH

Nguyên Hữu gởi lúc 01:59:49 AM, Apr 28, 2024

BÀI CA CỦA GIÓ

Nguyên Hữu gởi lúc 07:23:53 AM, Apr 27, 2024

NỖI ĐAU ÂM THẦM

Nguyễn Thành Sáng gởi lúc 02:25:02 AM, Apr 26, 2024

BÀI CA ĐI CẤY

Nguyên Hữu gởi lúc 07:58:24 AM, Apr 25, 2024

BÀI CA CÂY LÚA

Nguyên Hữu gởi lúc 09:21:26 AM, Apr 24, 2024

KHÚC NHẠC ĐÊM TRƯỜNG

Nguyên Hữu gởi lúc 09:31:51 AM, Apr 22, 2024

Cảm ơn bản thân

LAN TIM gởi lúc 04:25:17 PM, Apr 21, 2024

RÊU PHONG TÓC RỐI

Nguyên Hữu gởi lúc 05:32:55 AM, Apr 21, 2024

LỠ BƯỚC QUÊ HƯƠNG

Nguyên Hữu gởi lúc 07:12:14 AM, Apr 20, 2024

KHÚC TÌNH XA

Nguyên Hữu gởi lúc 09:44:44 AM, Apr 19, 2024