Sep 23, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :


Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào: Trả Lời Chủ Đề Này thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua  Chủ Đề Mới  thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

MƯA ĐẦU NGÀY

Nguyên Hữu gởi lúc 11:02:38 PM, Jul 29, 2020

THÁNG BẨY

Nguyên Hữu gởi lúc 03:38:54 AM, Jul 29, 2020

GIỌT LỆ VÌ NHAU

Nguyên Hữu gởi lúc 02:21:59 AM, Jul 27, 2020

TỰ TÌNH CORONA

Nguyên Hữu gởi lúc 04:27:06 AM, Jul 25, 2020

ĐÊM ĐEN

Nguyên Hữu gởi lúc 06:27:02 AM, Jul 19, 2020

thắp một nén hương cho cụ phạm duy

Lu Hà gởi lúc 02:49:05 PM, May 12, 2013

BẤT LỰC

Nguyên Hữu gởi lúc 02:07:06 AM, Jul 01, 2020

GẶP LẠI BẾN XƯA

Nguyên Hữu gởi lúc 03:30:43 AM, Jun 30, 2020

MÓN SỨ GIẢ MÙA XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 02:14:52 AM, Jun 28, 2020

THƠ NGỤ NGÔN LA FONTAINE

Pham Than gởi lúc 09:28:49 AM, Jun 16, 2020

TẮM MƯA

Pham Than gởi lúc 08:22:41 AM, Jun 09, 2020

TÌNH YÊU MÙ QUÁNG

Pham Than gởi lúc 11:05:58 AM, Jun 08, 2020, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 07:33:42 AM, Jun 09, 2020

TRĨ TRONG CẢI TẠO

Pham Than gởi lúc 09:00:11 AM, Jun 08, 2020

ĐỐ CÁI GÌ

Pham Than gởi lúc 08:50:10 AM, Jun 08, 2020

LẠC VIÊN 2

Pham Than gởi lúc 07:05:03 AM, Jun 08, 2020

LẠC VIÊN

Pham Than gởi lúc 12:56:46 PM, Jun 07, 2020, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 05:17:16 AM, Jun 08, 2020

VÕ TẮC THIÊN

Pham Than gởi lúc 11:25:32 AM, Jun 06, 2020

YAMAHAM

Pham Than gởi lúc 09:56:44 AM, Jun 06, 2020

MAY TAY

Pham Than gởi lúc 09:49:16 AM, Jun 06, 2020

MAY MÁY

Pham Than gởi lúc 09:44:32 AM, Jun 06, 2020

thơ nói lái TÌM ĐẠO TU

Pham Than gởi lúc 09:37:26 AM, Jun 06, 2020

KHAI BÚT MẬU TUẤT (năm chó)

Pham Than gởi lúc 03:25:16 PM, Jun 05, 2020

HOA TULIP

Pham Than gởi lúc 03:06:00 PM, Jun 05, 2020

Pham Than gởi lúc 02:38:39 PM, Jun 05, 2020

CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM

Pham Than gởi lúc 02:28:03 PM, Jun 05, 2020