Apr 03, 2020

Diễn đàn » TÁC GIẢ TỰ POST BÀI TRÊN MỤC NÀY


Thơ do tác giả tự post :

1 - xin bấm vô mục : mở chủ đề mới

2 - Ðiền vào mục : chủ đề & post bài vô mục : nội dung

3 - xong bấm vào chữ : gửi đi
   
Image result for tranh vẻ hình động khôi hài images


                            

Thể lệ để gửi bài post:

*Bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal)

* Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi

* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất ca các tựa   bài được đồng nhất

* Nếu bạn không tự post được, có thể gửi bài qua e mail:
saimonchunhan@gmail.com 

Huệthu sẽ post bài lên hộ các thi hữu

* Chúng tôi không làm việc những ngày lễ & cuối tuần (thứ 6- 7 & chủ Nhật)   See the source image
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

THỨC CÙNG ĐÊM

Nguyên Hữu gởi lúc 10:48:54 PM, Feb 26, 2020

MONG CHỜ

Nguyên Hữu gởi lúc 04:18:54 AM, Feb 26, 2020

Premium Aged Twitters 2007-2013

RobertRib gởi lúc 07:46:53 AM, Feb 17, 2020

TRĂNG NON

Nguyên Hữu gởi lúc 03:27:02 AM, Feb 17, 2020

TIẾNG THỞ DÀI CUỘC SỐNG

Nguyên Hữu gởi lúc 01:43:23 AM, Feb 16, 2020

HOÀI NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 03:34:51 AM, Feb 14, 2020

GIỌT TÌNH

Nguyên Hữu gởi lúc 03:14:24 AM, Feb 13, 2020

HỜN GIẬN

Nguyên Hữu gởi lúc 12:33:16 AM, Feb 12, 2020

TỰ ĐỘNG VIÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 12:54:08 AM, Feb 11, 2020

LẶNG LẼ KỈ NIỆM

Nguyên Hữu gởi lúc 12:48:52 AM, Feb 10, 2020

THỨC VỚI ĐÊM XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 12:05:20 AM, Feb 09, 2020

VÔ DUYÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 10:31:39 PM, Feb 06, 2020

KHÓC CÙNG ĐÊM: VŨ HÁN

Nguyên Hữu gởi lúc 10:09:58 PM, Feb 05, 2020

BỰC

Nguyên Hữu gởi lúc 08:40:18 PM, Feb 04, 2020

HỒN XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 11:12:54 PM, Feb 03, 2020

NHỚ TẾT QUÊ NHÀ

Nguyên Hữu gởi lúc 10:27:44 PM, Feb 02, 2020

THẾ THỜI

Nguyên Hữu gởi lúc 10:47:20 PM, Feb 01, 2020

ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ

Nguyên Hữu gởi lúc 03:26:42 AM, Feb 01, 2020

CẦU XIN ĐẦU XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 03:38:08 AM, Jan 31, 2020

LỜI ĐẦU XUÂN

Nguyên Hữu gởi lúc 04:03:04 AM, Jan 30, 2020

PHỤ TÌNH

Nguyên Hữu gởi lúc 04:29:16 AM, Jan 29, 2020

LỄ CHẠP TẠI MỘ

Nguyên Hữu gởi lúc 05:13:58 AM, Jan 28, 2020

LỄ TẤT NIÊN

Nguyên Hữu gởi lúc 07:25:59 AM, Jan 26, 2020

Nguyễn Hàn Chung gởi lúc 10:38:37 AM, Jan 23, 2020

CÁNH TRẮNG

Nguyên Hữu gởi lúc 01:19:59 AM, Jan 04, 2020